سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
اداره کل تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
آسیب شناسی عزاداری 
تدریس 
اداره کل تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
مقتل شناسی 
تدریس 
اداره کل تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
رسالت مداحان 
تدریس 
اداره کل تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
بانوی هیئت 
تدریس 
اداره کل تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
مدیریت فرهنگی 
تدریس 
اداره کل تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
فرق و مذاهب 
تدریس 
اداره کل تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
مدیریت تشکلهای دینی 
تدریس 
اداره کل تبلیغات اسلامی 
مدرس 
 
 
مهدویت 
تدریس 
بسیج 
مدرس 
 
 
احکام 
تدریس 
سپاه کاشان 
مدرس 
 
 
علوم سیاسی 
تدریس 
مکتب کوثر کاشان 
مدرس 
 
 
اصول عقاید 
تدریس 
مکتب کوثر کاشان 
مدرس 
 
 
تاریخ سیاسی معاصر 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان 
نائب رئیس شورای عالی بسیج مداحان استان  
1393/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان 
عضو مجمع اقشار بسیج استان 
1393/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان 
عضو شورای بسیج استان  
1393/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان 
فرمانده پایگاه بسیج آیت الله مدرس(ره) 
1390/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی نظامی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان 
رئیس کارگروه فرهنگی سیاسی 
1393/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی سیاسی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان 
رئیس شورای عالی بسیج طلاب و روحانیون اصفهان 
1393/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی-ترویجی 
همکاری 
ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکراصفهان 
معاونت فرهنگی 
1393/05/01 
ادامه دارد 
فرهنگی 
همکاری 
بنیاد بین المللی غدیر 
افتخاری 
 
 
برنامه ریزی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان 
مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان 
 
ادامه دارد 
فرهنگی اجرایی 
همکاری 
مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان 
مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد کاشان و اران و بیدگل 
 
 
اجرایی فرهنگی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاشان 
مسئول دارالقران سپاه 
 
 
قرانی 
همکاری 
بسیج حوزه چهارم امام سجاد(ع) راوند کاشان 
مسئول عقیدتی سیاسی و مسئول تبلیغات 
 
 
فرهنگی تبلیغی 
همکاری 
سپاه ناحیه کاشان 
مسئول دارالقرآن کانون بسیج جوانان  
 
 
فرهنگی مذهبی قرآنی 
همکاری 
سازمان دارالقرآن الکریم 
مدیر مسئول موسسه قرآنی علقمه سن سن کاشان 
 
 
فرهنگی مذهبی قرآنی 
همکاری 
سازمان دارالقرآن الکریم 
عضو هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی اصفهان 
 
 
فرهنگی مذهبی قرآنی 
همکاری 
سازمان دارالقرآن الکریم 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی اصفهان 
 
 
فرهنگی مذهبی قرآنی 
همکاری 
سازمان دارالقرآن الکریم 
مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآنی اصفهان 
 
 
فرهنگی مذهبی قرآنی 
همکاری 
مرکزرسیدگی به امور مساجد اصفهان 
مسئول کمیته اذان مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
ستاد اذان استان اصفهان 
عضو هیئت مدیره بنیاد اذان 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
ستاد اذان اصفهان 
عضو هیئت موسس بنیاد اذان 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی کشور 
عضو کارگروه تخصصی کانونهای فرهنگی تبلیغی کشور 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان 
دبیرکمیته تشکلهای دینی ستاد دهه فجر 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
فرمانداری اصفهان 
عضو کمیسیون خرافات و بدعت ها 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
فرمانداری اصفهان 
عضو کمیسیون فرق ومذاهب 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
فرمانداری اصفهان 
عضوکارگروه فرهنگی اجتماعی 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
ستاد اقامه نمازاصفهان 
عضو شورای اقامه نماز 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
استانداری اصفهان 
عضوکمیسیون فرق و مذاهب 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
استانداری اصفهان 
عضوکمیسیون بدعت هاو خرافات 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
استانداری اصفهان 
عضو کمیسیون ارتقاءامنیت اخلاقی اجتماعی 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
استانداری اصفهان 
عضو کمیته حجاب و عفاف 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
استانداری اصفهان 
عضو اتاق فکر کمیته حجاب و عفاف 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
استانداری اصفهان 
عضو اتاق فکر سازمانهای مردم نهاد 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
استانداری اصفهان 
عضو اتاق فکر کارگروه فرهنگی اجتماعی 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
استانداری اصفهان 
عضوکارگروه فرهنگی اجتماعی 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
ستاد اذان استان اصفهان 
عضو هیئت مدیره 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکراصفهان 
مدیریت هیئات مذهبی و مساجد 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
سازمان بسیج طلاب اصفهان 
فرمانده پایگاه بسیج 
 
 
فرهنگی نظامی 
همکاری 
اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان 
معاونت تشکلهای دینی 
 
 
دینی مذهبی