مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:بابایی حسکویی
شهرت:بابایی حسکویی
پست الکترونیک:h.babaii@yahoo.com
تلفن همراه:09132770084
آدرس وب سایت:http://www.sensen.goo.ir
آدرس وب سایت:http://www.babaii.mihanblog.com
نخصص ها:علوم قرآنی ، علوم سیاسی ، تبلیغ

زندگی نامه

حسن بابایی حسکویی فرزند حیدر علی متولد 1351 مشاغل اجرایی :*حوزه قرآن

1-مسئول موسسه قرآنی (1395-1368)

2-مسئول دارالقرآن کانون بسیج جوانان کاشان(1380-1372)

3-مسئول دارالقرآن سپاه ناحیه کاشان(1380-1374)

4-عضو هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی اصفهان(1393-1389)

5-رئیس هیئت مدیره موسسات قرآنی اصفهان(1391-1389)

6-مدیرعامل اتحادیه  موسسات قرآنی اصفهان(1391)

 

 

*حوزه اعزام و استقرار

1-مبلغ برتر استان اصفهان(1387-1384)

2-روحانی مستقر(187-1383)

3-امام جماعت مسجد و مدرسه(1395-1368)

*حوزه مسجد

1-امام جماعت مسجد(1395-1368)

2-مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان کاشان(1387-1384)

3-مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان آران و بیدگل(1387-1384)

4-مسئول امورمساجد اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان(1392-1390)

*حوزه نماز و اذان

1-عضو ستاد اذان استان اصفهان01395-1390)

2-عضو هیئت مدیره بنیاد اذان استان اصفهان(1395-1390)

3-مسئول کمیته اذان مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان(1395-1390)

4-نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان در شورای نماز مرکز(1390-1393)

*حوزه تشکلهای دینی

1-مدیرمسئول کانون فرهنگی تبلیغی (1395-1368)

"این کانون رتبه اول جشنواره ملی اتفاق-رتبه اول جشنواره شاخه طوبی رتبه برتر جشنواره نشاط را              کسب نموده است"

2-مسئول هیئت مذهبی شهدای گمنام(1395-1370)

3-کارشناس مسئول تشکلهای دینی اداره کل(1395-1387)

4-نماینده اداره کل در کارگروه تخصصی کانونهای فرهنگی استان(1395-1392)

5-عضو کارگروه تخصصی کانونهای فرهنگی تبلیغی مرکز(1392)

*حوزه بسیج:

1-فرمانده پایگاه بسیج اداره کل(1395-1390)

2-رئیس کارگروه فرهنگی سیاسی سپاه(1395-1390)

3-رئیس شورای عالی بسیج طلاب و روحانیون استان(1395-1391)

4-نایب رئیس شورای عالی بسیج مداحان استان(1393-1392)

5-سرمربی حلقه های صالحین استان

6-سابقه بسیجی(1395-1363)

*حوزه امربه معروف و نهی از منکر

1-دبیر شورای امربه معروف و نهی از منکر اداره کل(1395-1388)

2-مدیر واحد هیئات و مساجد ستاد احیا استان اصفهان(1393-1388)

3-رئیس شورای امربه معروف و نهی از منکر شورای هیئات مذهبی استان(1395-1387)

*حوزه حجاب و عفاف

1-دبیر شورای حجاب و عفاف اداره کل

*حوزه آموزش وپژوهش

1-استاد راهنمای پایان نامه های حوزوی

2-مولف 15جلدکتاب

3-مولف 250مقاله

4-عضو شورای پژوهشی اداره کل

5-مسئول تامین محتوای سایت اصفهان تبیان

6-تهیه متن آموزشی هیئات مذهبی در سطح ملی

 

 

*حوزه جوانان

1-جوان موفق استان درسال 1372

2-نماینده اداره کل در ستاد ساماندهی امور جوانان

*حوزه کارگروهها و کمیته های برون سازمانی

1-نماینده اداره کل در کارگروه فرهنگی اجتماعی استان و شهرستان

2-نماینده اداره کل در ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان و شهرستان

3-نماینده اداره کل در کمیسیون فرق و مذاهب

4-نمایده اداره کل در کمیسیون مبارزه با مظاهر علنی ناتو فرهنگی استان و شهرستان

5-دبیر کمیته تشکلهای مردمی ستاد دهه فجر

6-نماینده اداره کل در کمیسیون امنیت اخلاقی و اجتماعی

7-نماینده اداره کل در بسیج سازندگی و اردوهای جهادی

8-شرکت در جلسات ستاد احیا زکات استان

9-شرکت در جلسات شورایعالی ستاد احیای امربه معروف استان

10-شرکت در جلسات شورای اداری شهرستان

11-شرکت در جلسات هیئت هماهنگی و نظارت برکانونهای فرهنگی