روزهای بلند و روزه
39 بازدید
تاریخ ارائه : 7/29/2013 10:27:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 روزهای بلند و روزه

امام چهارده سال نجف بودند. از تمام بچه ها دور بودند، هوای به آن گرمی نجف را تحمل می کردند و در آنجا روزهایی به آن بلندی را روزه می گرفتند. کارگر منزلشان صبح که می آمد گلایه می کرد و می گفت: خانم من سینی غذای آقا را که می برم، اصلاً وقتی بر می گردانم احساس نمی کنم از این سینی غذایی خورده شده است؛ شاید یک کمی مثلاً یک نصفه کتلت خورده اند. آقا با این شرایط روز به آن بلندی نجف را روزه می گرفتند.

(صدیقه مصطفوی، مجله سروش، شماره