روزه زبان
26 بازدید
تاریخ ارائه : 7/31/2013 11:45:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 روزه زبان

حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) می فرماید : روزه داشتن تنها خودداری کردن از خوردنی ها و آشامیدنی ها نیست٬ زیرا حضرت مریم فرمود : « اِنّی نَذَرتُ لِلرَّحمنِ صوماً » و منظور از صَوم (= روزه )٬ صُمت (= سکوت ) بود، پس شما به هنگام روزه داری زبان خویش را حفظ نمایید و نیز چشمانتان را و نسبت به یکدیگر حسد نورزید و با هم به نزاع بر نخیزید، زیرا حسد ایمان آدمی را می بلعد، همان گونه که آتش، هیزم را بلعیده و از بین می برد.