کامل کننده ی روزه
29 بازدید
تاریخ ارائه : 7/31/2013 11:42:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 کامل کننده ی روزه

ابونصیر و زراره روایت نموده اند که امام صادق (علیه السلام) فرمود : زکات فطره به طور حتم، کامل کننده ی روزه است. همان گونه که صلوات بر پیامبر اکرم ( صلی الله علیه) کامل کننده ی نماز است، زیرا هر کس روزه بگیرد ولی زکات فطره را عمداً نپردازد روزه ای برایش نیست. همان گونه که اگر در حال نماز صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه) را ترک نماید. نمازی برای او به شمار نمی آید.