خوف
38 بازدید
تاریخ ارائه : 7/31/2013 1:23:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 خوف

من خوف این را دارم که در این ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس است و همه را خدا به ضیافت خودش دعوت کرده است، ما با صاحب خانه کاری بکنیم که عنایتش از ما برگردد.

(صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۴۷۶، خرداد ۶۳)