۷ هدیه به روزه دار
29 بازدید
تاریخ ارائه : 7/31/2013 11:25:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 ۷ هدیه به روزه دار

حضرت علی (ع) از پیامبر خدا (ص) نقل می کند که پیامبر فرمود : هیچ مومنی نیست که ماه رمضان را فقط به حساب خدا روزه بگیرد، مگر آنکه خدای تبارک و تعالی هفت خصلت را برای او واجب و لازم گرداند :

هرچه حرام در پیکرش باشد محو و ذوب گرداند.

به رحمت خدای عزوجل نزدیک می شود.

خطای پدرش حضرت آدم را می پوشاند .

خداوند لحظات جان کندن را بر وی آسان گرداند .

از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امان خواهد بود .

خدای عزوجل از خوراکی های لذیذ بهشتی او را نصیب دهد.

خدای عزوجل برائت و بیزاری از آتش دوزخ را به او عطا فرماید.