گوشه ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره در مورد شخصیت والای حضرت زهرا )س)
275 بازدید
تاریخ ارائه : 7/31/2013 11:32:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

گوشه ای از بنایات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره در مورد شخصیت والای حضرت زهرا )س)

1- فاطمه(س) مایه افتخار

در دنیایى که در آن زندگى مى‏کنیم، از گذشته تا حال، انسانها بر حسب دیدگاه خود از جهان و انسانو زندگى، به اشیاء یا اشخاصى افتخار مى‏کرده‏اند و آنها را مایه فخر و مباهات خوددانسته‏اند، اما حضرت امام(ره) فاطمه زهرا(س) را مایه افتخار مى ‏دانند، ببینیم چه کسانى به زهراى مرضیه(س) افتخار مى‏کنند.

الف) افتخارجهان هستى

روز پرافتخار ولادت زنى [است] که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است (1) .

زنى که عالم به او افتخار دارد. (2)

ب) افتخارخاندان وحى

زنى که افتخار خاندان وحى، و چون خورشیدى بر تارک اسلام مى‏ درخشد. (3)

تاریخ اسلام گواه احترامات بى‏ حد رسول خدا(ص) به این مولود شریف است. (4)

ج) افتخارپیروان او

براى زن‏ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه را روز زن قرار داده‏اند، افتخار است و مسؤولیت.(5)

2- فاطمه(3)، تجلی کمال انسانیت

تمام هویت انسانى در او جلوه ‏گر است. (6)

تمام ابعادى که براى زن متصور است و براى یک انسان متصور است در فاطمه زهرا(س) جلوه کرده و بودهاست. (7)

یک انسان به تمام معنى انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان،... تمامحیثیت زن، تمام شخصیت زن فردا [روز میلاد] موجود شد (8) تمام هویت‏هاى کمالى که در انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام، در این زن است. (9)

نکته: حضرت امام در بیان اینکه چرا در آیه (انا انزلناه) به شکل جمع ذکر شده است فرموده‏اند:بدانکه نکته آن تفخیم مقام حق تعالى به مبدئیت تنزیل این کتاب شریف است... بعبارتدیگر این صحیفه نورانیه [قرآن کریم] صورت اسم اعظم است چنانچه انسان کامل نیز صورتاسم اعظم است، بلکه حقیقت این دو در حضرت غیب یکى است و در عالم تفرقه از هم بحسبصورت متفرق هستند. (10)

نتیجه: باتوجه به اینکه حضرت امام(ره) حضرت زهرا را انسان کامل معرفى نموده‏اند و از سویىانسان کامل را صورت اسم اعظم مى‏دانند، نتیجه مى‏گیریم که: «حضرت زهرا(س)صورت اسم اعظم الهى است‏.»

2-مقاماتمعنوى حضرت زهرا(3)

الف) نور اوقبل از خلقت‏بشر آفریده شده است. (11)

اصولارسول اکرم(ص) و ائمه(علیهم‏السلام) طبق روایاتى که داریم قبل از این عالم انوارى بوده ‏اند در ظل عرش... و مقاماتى دارند الى ماشاءالله... چنانکه بحسب روایات این مقامات معنوى براى حضرت زهرا(س) هم هست. (12)

ب) موجودى ملکوتى و جبروتى

او[فاطمه زهرا] موجود ملکوتى است که در عالم انسان ظاهر شده است، بلکه موجود الهى جبروتى در صورت یک زن ظاهر شده است. (13)

معنویات،جلوه‏ هاى ملکوتى، جلوه‏ هاى الهى، جلوه‏ هاى جبروتى، جلوه ‏هاى ملکى و ناسوتى همه دراین موجود است. (14)

ج) مجمع اوصاف انبیاء(ع)

فردا[روز ولادت فاطمه زهرا] همچو زنى متولد مى‏شود که تمام خاصه‏ هاى انبیاء دراوست. (15)

د) حقیقت لیلةالقدر

دلالت‏ بر آنچه احتمال دادیم از حقیقت لیلة‏القدر مى‏ کند حدیث‏ شریف طولانى که درتفسیر برهان از کافى شریف نقل فرموده و در آن حدیث است که نصرانى گفت ‏به حضرت موسى بن ‏جعفر که تفسیر باطن (حم، والکتاب المبین، انا انزلناه فى لیلة مبارکة، انا کنامنذرین فیها یفرق کل امر حکیم) چیست؟ فرمود: اما «حم محمد(صلى الله علیه و آله) و اما «کتاب مبین‏» امیرالمؤمنین‏(ع) است و اما لیلة،فاطمه(س) است. (16)

و در روایتى لیالى عشر به ائمه طاهرین از حسن تا حسن تفسیر شده است و این یکى از مراتب لیلةالقدر است که حضرت موسى بن‏ جعفر(ع) ذکر فرموده و شهادت داده بر آنکه لیلة‏القدرتمام دوره محمدیه است روایتى که در تفسیر برهان از حضرت باقر(ع) نقل مى‏کند و اینروایت چون روایت‏شریفى است و به معارف چندى اشاره فرموده و از اسرار مهمه کشففرموده و تدبر در اینحدیث ‏شریف، ابوابى از معرفت‏ به روى اهلش باز می‌کند و شمه‏اى از حقیقت ولایت و باطن لیلة القدر به آن مکشوف می‌شود. (17)

ه) تسبیحات فاطمه زهرا بهترین تعقیبات نماز

و ازجمله تعقیبات شریفه، تسبیحات صدیقه طاهره(س) است که رسول خدا(ص)، آن را به فاطمه(س)عطا فرمود. از حضرت صادق(ع) مرویست که این تسبیحات در هر روز، در تعقیبات هر نمازىپیش من محبوب‏تر است از هزار رکعت نماز در هر روز. (18)

و) مراوده باجبرئیل، بالاترین فضیلت زهرا(س)

من راجع به حضرت صدیقه(س) خودم را قاصر مى‏دانم ذکرى بکنم، فقط اکتفا مى‏کنم به یکروایت که در کافى شریفه است و با سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است که حضرتصادق(ع) مى‏ فرماید:

فاطمه(س) بعداز پدرش 75 روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت برایشان غلبه داشت وجبرئیل امین مى‏ آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض مى‏کرد و مسائلى از آینده نقل مى‏کرد.

ظاهر روایتاین است که در این 75 روز مراوده ‏اى بوده است ‏یعنى رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده استو گمان ندارم که غیر از طبقه اول از انبیاء عظام در باره کسى اینطور وارد شده باشد. ... مساله آمدن جبرئیل براى کسى یک مساله ساده نیست، خیال نشود که جبرئیل براى هرکسى مى‏آید و امکان دارد بیاید، این یک تناسب لازم است ‏بین روح آن کسى که جبرئیلمى‏خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است، چه ما قائل بشویم به این که قضیهتنزیل، تنزل جبرئیل، به واسطه روح اعظم خود این ولى است‏یا پیغمبر است، او تنزیلمى‏دهد او را و وارد مى‏کند تا مرتبه پایین، یا بگوییم که خیر، حق تعالى او رامامور مى‏کند که برو و این مسایل را بگو... تا تناسب ما بین روح این کسى که جبرئیلمى‏آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا، و اینتناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسىو عیسى و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است... در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضایلى که براى حضرت زهرا ذکر کرده‏اند، با این که آنها هم فضایلبزرگى است، این فضیلت را من بالاتر از همه مى‏دانم،... و این از فضایلى است کهمختصات حضرت صدیقه(س) است. (19)

ز) صحیفه فاطمیة

نتیجه رفت وآمدهاى بسیار جبرئیل و گفتگوى با فاطمه زهرا، جمع مطالبى در مجموعه‏اى شد که صحیفه فاطمیه خوانده مى ‏شد.

«ما مفتخریم که ادعیه حیات‏بخش که او را قرآن صاعد مى ‏خوانند از ائمه معصومین ما است، مناجات شعبانیه امامان و دعاى عرفات حسین بن‏ على(علیهما السلام)، و صحیفه سجادیه این زبورآل محمد و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى مرضیهاست، از ما است.» (20)

در ظرف 75 روزجبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیه‏اى که واقع مى‏ شده است، مسائلرا ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است، کاتب وحى بوده است‏حضرت امیر،همان طورى که کاتب وحى رسول خدا بوده است - و البته وحى به معناى آوردن احکام، تمامشد با رفتن رسول اکرم - کاتب وحى حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. (21)

و شاید یکى ازمسائلى که گفته است راجع به مسائلى است که در عهد ذریه بلند پایه او حضرت صاحب(عج)است، براى او ذکر کرده است، که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمى‏دانیم، ممکناست.(22)

4-پرورش یافتگان مکتب زهرا(3)

مکتبى که مى‏رفت ‏با کجروی هاى تفاله جاهلیت و برنامه‏ هاى حساب شده احیاى ملى‏ گرایى وعروبت ‏با شعار «لا خبر جاء و لا وحى نزل‏» محو و نابود شود و از حکومت عدل اسلامىیک رژیم شاهنشاهى بسازد و اسلام و وحى را به انزوا کشاند که ناگهان شخصیت عظیمى که از عصاره وحى الهى تغذیه و در خاندان سید رسل محمد مصطفى و سید اولیاء على مرتضىتربیت در دامن صدیقه طاهره بزرگ شده بود قیام کرد و با فداکارى بى‏نظیر و نهضت الهى خود واقعه بزرگى را بوجود آورد که کاخ ستمکاران را فرو ریخت و مکتب اسلام را نجاتبخشید. (23)

این خانه کوچک فاطمه(س) و این افرادى که در آن خانه تربیت‏شدند که به حسب عدد، چهارپنج نفر بودندو به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالى را تجلى دادند، خدمتهایى کردند که ما را و شمارا و همه بشر را به اعجاب درآورده است. (24)

زنى که درحجره‏اى کوچک و خانه‏اى محقر، انسانهایى تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوىافلاک و از عالم ملک تا آن سوى ملکوت اعلى مى‏درخشید، صلوات و سلام خداوند تعالى براین حجره محقرى که جلوه‏گاه نور عظمت الهى و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است. (25)

در ناحیه معنویات آنقدر در مرتبه بالا بودند که دست ملکوتى‏ها هم به آن نمى‏رسید و درجنبه‏ هاى تربیتى آنقدر بوده است که هر چه انسان مى‏بینند برکات در بلاد مسلمین هست و خصوصا در مثل بلاد ماها، اینها از برکت آنهاست.(26)زنى که دخترشدر مقابل حکومتهاى جبار ایستاد و آن خطبه را خواند. (27)

5- لزوم تشکیل حکومت اسلامى

ما براى اینکه وحدت امت اسلام را تامین کنیم، براى این که وطن اسلام را از تصرف و نفوذاستعمارگران و دولتهاى دست‏ نشانده آنها خارج و آزاد کنیم راهى نداریم جز اینکهتشکیل حکومت ‏بدهیم ... چنانکه حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه خود مى‏فرماید که امامت ‏براى حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است (28)

6- زهرا(3)الگوى زندگى

الگو حضرت زهرا است، الگو پیغمبر اسلام است. (29) ما باید تبعیت کنیم و زندگى خود را براى آنها قرار دهیم. (30)

ما باید سرمشق از این خاندان بگیریم، بانوان ما از بانوانشان و مردان ما، از مردانشان، بلکه همه،از همه آنها، آنها زندگى خودشان را وقف کردند از براى طرفدارى مظلومین و احیاى سنت الهى. (31)

خطبه فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در مقابل حکومت و قیام امیرالمؤمنین و صبر امیرالمؤمنین و ... و فداکارى دو فرزند عزیزش ... اسلام را زنده کردند و براى ما و شما برادرهاى عزیز الگو شدند ... ما هم الگوى آنها را، تبعیت از آنها را مى‏ پذیریم. (33)

همه باید به او (حضرت زهرا سلام الله علیها) اقتدا کنیم و همه باید دستورمان از اسلام را بوسیله او و فرزندان او بگیریم و همان طورى که او بوده است‏ باشید. (34)

7-میلادحضرت زهرا(3)

تا توجه به آنچه تا بحال بیان شد به این نتیجه مى ‏رسیم که الگویى براى زنان مسلمان مناسب‏تر وارزشمندتر از فاطمه زهرا(س) نمى ‏توان پیدا کرد و بنابر این روز ولادت آن حضرت،بهترین انتخاب به عنوان روز زن خواهد بود.

اگر روزى بایدروز زن باشد، چه روزى والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت با سعادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است. (35)

روز ولادت سرتاسر سعادت صدیقه طاهره که والاترین روز براى انتخاب روز زن است، به ملت ‏شریف ایران، خصوصا زنان محترم تبریک و تهنیت عرض مى‏کنم. (36)

مبارک باد برملت عظیم‏الشان ایران بویژه زنان بزرگوار، روز مبارک زن، روز شرافتمند عنصر تابناکىکه زیربناى فضیلتهاى انسانى و ارزشهاى والاى خلیفة الله در جهان است. (37)

براى زنهاکمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه را روز زن قرار داده‏اند، افتخار است ومسؤولیت. (38)

8- حکم اهانت‏ به فاطمه(3)

روز شنبه 8بهمن‏1367، از صدا و سیماى جمهورى اسلامى، مصاحبه‏اى با برخى خانمها پیرامون زن والگوى زنان پخش شد از آن جمله، یکى از خانمها در باره فاطمه زهرا(س) مطلبى قریب بهاین مضمون گفت که «فاطمه زهرا تعلق به چهارده قرن قبل داشته‏اند و ما زنان امروزباید طبق زمان خود زندگى کنیم‏» روز بعد حضرت امامدر باره پخش اینگونه مصاحبه‏هادر نامه‏اى به مدیر عامل وقت صدا و سیما، چنین مرقوم داشتند:

با کمال تاسفو تاثر روز گذشته (روز شنبه 8 بهمن) از صداى جمهورى اسلامى مطلبى در مورد الگوى زنپخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگو نماید، فردى که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج مى‏گردد و دست‏اندکاران آن تعزیر خواهند شد، در صورتى که ثابت ‏شودقصد توهین در کار بوده است‏ بلاشک فرد توهین‏ کننده محکوم به اعدام است. اگر بار دیگراز این‏گونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و مجازات شدید و جدى مسؤولین بالاى صدا و سیما خواهد شد، البته در تمامى زمینه‏ ها قوه قضاییه اقداممى‏نماید (39)

پی نوشت‌ها:

1- صحیفه نور، ج‏16، ص 125، چاپ وزارت ارشاد اسلامى. 2- همان، ج‏6،ص‏187. 3- همان، ج 12، ص 72. 4- همان، ج 14، ص 201. 5- همان،ج‏19، ص 278. 6- همان، ج‏6،ص 194. 7- همان، ج‏6،ص 185. 8و9- همان. 10- آداب الصلوة، ص‏347 11- به گفتارعلامه امینى در باره فاطمه زهرا، ص‏39 و107 مراجعه شود. 12- ولایت فقیه، ص 58، انتشارات آزادى قم. 13و 14- صحیفه نور، ج‏6، ص 185. 15- همان. 16- آدابالصلوة، ص‏356. 17- همان،آداب ‏الصلاة، پاورقى، ص‏357. 18- همان، ص 408. 19- صحیفه نور، ج‏19، ص 278. 20- همان، ج 21، ص 171 از وصیت نامه سیاسى - الهى امام(ره)21و22- همان،ج‏19، ص 278.

23- همان، ج 12، 181. 24- همان،ج‏16، ص‏167. 25- همان، ص 125. 26- همان،ج‏17، ص‏216. 27- همان،ج‏6، ص‏187. 28- ولایت فقیه، ص‏36.

29- صحیفه نور، ج‏7، ص‏17. 30و31 و32 - همان، ج 5، ص‏283. 33- همان،ج‏16، ص‏67. 34- همان،ج‏19، ص 120. 35- همان، ج 12، ص 72. 36- همان، ج 14، ص 201. 37- همان،ج‏16، ص 125. 38- همان،ج‏19، ص 278. 39- همان، ج 21، ص‏76.