درک ولایت و شهد اطاعت در سایه شناخت حقیقی از حضرت زهرا(س)
46 بازدید
تاریخ ارائه : 8/3/2013 11:37:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

حجت‌الاسلام تقوی اظهار كرد:
درك ولايت و شهد اطاعت در سايه شناخت حقيقی از حضرت زهرا(س)

گروه ادب: مؤلف كتاب «قدر مخفی» شب گذشته در مراسم رونمايی از اين كتاب، با اشاره به ضرورت‌های ارائه تحليلی نو از شخصيت حضرت زهرا(س) تصريح كرد: بدون شناخت حقيقی از اين بانوی گرامی، ولايت و شهد اطاعت آن درك نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، حجت‌الاسلام سيدمهدی تقوی، شب گذشته، 8 مردادماه در مراسم رونمايی از كتاب «قدر مخفی» كه در بيست و يكمين نمايشگاه بين‌المللی قرآن كريم برگزار شد، با اشاره به عنوان كتاب و تناسب آن با شب‌های قدر گفت: يكی از وجوه تسميه كتاب، اشاره به اين نكته است كه شناخت حقيقی فاطمه(س) ارتباط جدی با درك شب قدر دارد كه فلسفه آن را در پايان بيان می‌كنم.

وی با اشاره به اينكه مديريت علمی و محتوايی مطالب كتاب را به عهده داشته است، افزود: عمده محور مطالب كتاب طی چند سال در ايام فاطميه(س) در قالب مباحث تخصصی ارائه شده بود و با همكاری همسرم، مريم‌السادات سمائی، بهينه‌سازی و با افزودن مطالبی تدوين و به منصه ظهور رسيد.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به محتوا و فلسفه اصلی تهيه اين كتاب گفت: تغيير نگاه نسبت به شخصيت حضرت زهرا(س) و در نهايت نسبت به اهل بيت(ع) هدف و فلسفه اصلی نگارش كتاب بوده است كه اين هدف می‌تواند تغيير بنيادين در نگاه ما به دين مبين اسلام به همراه داشته باشد؛ زيرا معصومين(ع) منشأ دين مبين اسلام هستند و هر تغييری در اين بخش، آثاری در همه عرصه‌ها و ابعاد زندگی ما بر جا خواهد گذاشت.

وی با اشاره به ضرورت ارائه نگاه، مدل و سيستم‌های نو از قرآن و عترت اظهار كرد: اين امر مسئله‌ای است كه مقام معظم رهبری نسبت به آن تأكيد می‌كنند و همچنان كه در حوزه علوم انسانی تحول علوم بر اساس قرآن را در دستور كار داريم، ضرورت تحول نگرش به اهل بيت(ع) نيز از واجبات ما است و تا اين تغيير و تحول ايجاد نشود، ظرفيت‌های جديدی كه مورد نياز زندگی ما است، ايجاد نمی‌شود.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به اينكه در تغيير نگرش سيستماتيك نسبت به سيره اهل‌بيت(ع)، مقام معظم رهبری به شخصه پيشقدم هستند، افزود: در كتابی از ايشان خواندم كه به جای اينكه اهل‌بيت(ع) را جداگانه بررسی كنيم و كتابی جداگانه بنگاريم كه در دل خود با تعارضات و مشكلات بسيار برخورد كنيم، بهتر است فرض كنيم انسانی 250 ساله داريم كه در دوران امامت دوازده امام زيست كرده و در هر مقطعی اتفاقاتی افتاده كه اين يك مدلی جديد در نگاه به سيره اهل‌بيت(ع) ايجاد می‌كند.

وی با اشاره به اينكه نگارش اين كتاب نيازمند شناخت منظومه اهل‌بيت(ع) بوده است، افزود: با شناخت چنين منظومه‌ای از زندگی اهل‌بيت(ع) چينش جديدی ارائه شده است و اين كتاب به اين سرمنزل می‌رسد كه شخصيت حضرت زهرا(س) در بسياری از عرصه‌ها محوری و يگانه است، ولی متأسفانه اين نوع نگاه در محافل و مجالس دينی ما كمتر مورد توجه بوده و اصلاً به آن پرداخته نشده است.

وی با اشاره به اينكه اهتمام به تغيير نگرش ما در شناخت شخصيت حضرت زهرا(س) كليدی‌ترين امر در بازشناسی سيره اهل‌بيت(ع) است، گفت: تغيير نگرش ما نسبت به حضرت زهرا(س) به صورت اجمالی همه عرصه‌ها را در بر می‌گيرد، اما به طور خاص‌تر آثار آن در چهار حوزه كلان جاری و ساری خواهد شد كه يكی برداشت و نگاه خود ما از دين است؛ زيرا دين‌شناسی كه با شناخت حضرت زهرا شكل می‌گيرد، رنگ و بويی متفاوت می‌يابد.

حجت‌الاسلام تقوی ادامه داد: حضرت مريم در دين مسيح به عنوان يك محور مطرح است و به گونه‌ای خاص جلوه‌گر می‌شود، اما ما در معرفی اسلام از نقش حضرت زهرا(س) نام نمی‌بريم؛ به طوری كه ايشان را به عنوان شخصيت محوری مطرح و برجسته نكرده‌ايم.

وی با اشاره به مضمون روايت شجره طوبی گفت: در اين روايت پيامبر(ص) ريشه درخت، حضرت علی(ع) تنه درخت و شاخه‌های آن امامان معصوم(ع) هستند و آنچه كه باعث حيات و بارورشدن اين شجره می‌شود، فاطمه(س) است كه مايه حيات اين درخت است و اين نوعی مهندسی و طراحی است.

مؤلف اين كتاب با اشاره به اينكه دين‌شناسی با فاطمه زهرا(س)، دين‌شناسی متفاوتی است، گفت: اگر دين‌شناسی جوانان ما از اينجا آغاز شود، تفاوت‌های بسياری رخ می‌دهد. در نتيجه حضرت زهرا(س) در شناساندن اسلام و شناخت خود ما از دين، يك امتياز و حسن است و در رسيدن به هدف خلقت، نقش فاطمه زهرا(س) محوری است كه ما تحت عنوان تولد معنوی از آن ياد می‌كنيم.

حجت‌الاسلام تقوی افزود: تولد معنوی تولدی است كه در سايه محبت و شناخت حضرت زهرا(س) كليد می‌خورد و جالب آنكه خداوند در ميان چهارده معصوم(ع) يك بانو قرار داده كه نشان‌دهنده محوری بودن ايشان است و ايشان حجت‌الله و سايرين فرع بر ايشان هستند.

وی با اشاره به اينكه خداوند در نظام تكوين و تشريع خود بانو فاطمه زهرا(س) را در انتهای نبوت و ابتدای ولايت قرار داده، اظهار كرد: يعنی هر جوانی كه می‌خواهد اسلام را بر اساس ديدگاه‌های مختلف و متنوع بشناسد تا بتواند راه صحيح را تشخيص دهد، به طور طبيعی با شخصيت حضرت زهرا(س) آشنا می‌شود كه حضور پررنگی دارد و نقش‌آفرين در عرصه‌های مختلف است.

نويسنده اثر با اشاره به اينكه در اينجا شناختی عميق نسبت به اسلام برای جوان كليد می‌خورد و پس از آن زمينه ارادت او به اميرالمومنين(ع) و ولايت رقم خواهد خورد، افزود: جوان در شناخت حضرت زهرا(س) درمی‌يابد كه مسير دين را بايد با چه اهتمام و ارادتی بپيمايد و الگوی ولايتمداری را از ايشان بر می‌گيرد و به اين ترتيب طرح شيعه ولايتمدار را توسط حضرت زهرا(س) به كام انسان‌ها سرازير كند و اينها مطالب اساسی دين ما است و برای درك اين موارد بايد از كانال حضرت زهرا(س)، خطبه فدكيه، قبر مخفی و ... عبور كنيم.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به اينكه اين حوادث نگاه انسان به دين و بندگی را تغيير می‌دهد و زمينه ارتباط عميقی را نسبت به حضرت زهرا(س) فراهم خواهد كرد، گفت: نقش حضرت زهرا(س) برای تبيين انسان كامل، محوری و هميشگی است و برای هميشه بشر ايشان امام هدايت و تربيت و روح هدايت و كمال هستند و اين نقش حضرت زهرا(س) در ابعاد فردی است.

وی با اشاره به تأثيرات شناخت شخصيت حقيقی حضرت زهرا(س) و تغيير نگرش نسبت به ايشان در حوزه اجتماعی نيز اظهار كرد: شيعه معتقد است محور اجتماع خانواده و محور خانواده زن است و الگو و سرور زنان، بانو زهرا(س) است؛ به طوری كه زن در نگرش شيعی به عنوان مربی جامعه مطرح و حضرت زهرا(س) نيز سرور مربيان جامعه هستند.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به اينكه حضرت زهرا(س) مادر معنوی همه بشريت هستند، افزود: در همه ساحت‌ها تغييراتی بر اثر تغيير در نگرش ما نسبت به شخصيت حضرت زهرا(س) ايجاد می‌شود و نكته ديگر كه بايد به آن توجه شود، موانع شناخت شخصيت حقيقی حضرت زهرا(س) است و اينكه چه موانعی موجب شد شخصيت حضرت زهرا(س) آن گونه كه شايسته است متجلی نشود.

وی با اشاره به اينكه حوادث و فتنه‌های پس از دوران حيات پيامبر(ص) موجب شد شخصيت حضرت آن گونه كه بايد شناخته نشود، افزود: بسياری به دليل ترس از آسيب خوردن به وحدت در زمان فتنه پس از حيات پيامبر(ص) از پرداختن به شخصيت بانوی دو عالم طفره رفتند و اين امر را كنار گذاشتند و به عظمت حضرت زهرا(س) كه در اين برهه زمان متجلی شد و با همه ادوار متفاوت است، به آن اندازه كه بايد و شايد توجه نشد.

وی با اشاره به اينكه وحدت بايد در مسير هدايت بشريت و تثبيت جايگاه ولايت باشد، ادامه داد: برخی نيز به دليل تنظيم نكردن درست زاويه ديد نسبت به مديريت حضرت زهرا(س) در جريان فتنه پس از حيات پيامبر مسير را به درستی نرفته و آسيب‌هايی زده‌اند.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به اينكه با مديريت حضرت فاطمه(س) شيعيان به ولايت امير مؤمنان(ع) رسيدند و اهل سنت به محبت علی(ع) دست يافتند، افزود: اين امور مديون حضرت زهرا(س) است، به همين دليل اينكه به حادثه فتنه پس از حيات پيامبر چگونه بنگريم بسيار مهم است و در اين كتاب سعی شده با اين نگاه كه فاطمه(س)، مادر هدايت است پيش رويم.

وی با اشاره به اينكه امامان معصوم(ع) از همه بشريت دستگيری می‌كنند، گفت: تمام انسان‌ها را در طول تاريخ هدايت می‌كنند و هر حادثه كه توسط امامان رقم خورد، جهانی و تاريخی است و به هر حال اين مسئله فتنه، مسئله‌ای است كه خيلی از افراد نتوانسته‌اند نگاه و برداشت درستی از آن ارائه دهند.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به نحوه تبيين اين كتاب گفت: برای اينكه به شخصيت حضرت زهرا و حقيقت آن دست يابيم، اين موضوع را به تسبيحی كه دارای دانه‌ها و نخ است تشبيه كرده‌ايم و تمام آنچه از حضرت زهرا(س) می‌دانيم و می‌شناسيم، دانه‌های تسبيح است كه همان مديريت فتنه و بحران پس از حيات پيامبر(ص)، همسر بودن و مادر بودن ايشان و صبر و مقاومت، هر يك، يكی از دانه‌های تسبيح هستند، اما شخصيت حضرت زهرا(س) فقط اينها نيست و اينها جلوه‌ای از شخصيت زهرا(س) هستند.

وی با اشاره به اينكه دانه‌های تسبيح در اغلب موارد با نخ تسبيح اشتباه گرفته می‌شوند، گفت: چيزی كه در اين ميان گم شده است، شخصيت محوری ايشان در عالم است كه به اين منظور بايد اين نخ تسبيح نمايانده شود و شايد يكی از راه‌های آن اين است كه يكی از دانه‌های تسبيح و يكی از ابعاد شخصيت ايشان را بايد كالبدشكافی كنيم تا به نخ تسبيح برسيم.

مؤلف اثر با اشاره به اينكه بحران‌های بعد از پيغمبر(ص) يكی از دانه‌های تسبيح است كه ما آن را برای تبيين شخصيت حضرت زهرا(س) برگزيده‌ايم، گفت: مديريت حضرت زهرا در اين بحران را كالبدشكافی كرديم تا نقش و جايگاه ايشان در خلقت تبيين شود و اين قانون كلی كتاب است؛ زيرا به هر حال حادثه پس از پيامبر(ص)، حادثه سنگين و پيچيده‌ای بوده است كه بر بحث ولايت سايه افكنده بود و نبايد ساده از ان گذشت.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به اينكه مديريت فتنه بسيار پيچيده و مشكل بوده است، گفت: شناختن اين فتنه و ريشه‌های آن از مباحث كتاب است و مديريت بحران و فتنه توسط حضرت فاطمه(س) از ديگر مباحثی است كه عظمت اين بانو را به تصوير می‌كشد.

وی با اشاره به اينكه نگاه‌ها به شخصيت حضرت زهرا(س) در اين جريان تغيير می‌يابد، گفت: شرايط فتنه بسيار پيچيد است؛ به طوری كه نياز به گفتمان دارد و مديريت حضرت زهرا(س) برای جهان مشخص می‌شود و مات و مبهوت اين شخصيت می‌شوند و از سنگينی فضا محزون می‌شوند و تا لحظه مرگ اين فضا را فراموش نخواهند كرد و همين موضوع زمينه‌ای می‌شود برای فعاليت‌های انسان و سير به معنويت.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به اينكه تناسب اين بحث با شب قدر در همين جا است، افزود: نحوه دفاع حضرت زهرا(س) از ولايت، جامعيت و پختگی دارد كه می‌توان از آن در مديريت كلان استفاده كرد و هر قدر از جان، مال و آبروی خود بتوانيم در مسير تطبيق با اين شخصيت صرف كنيم، قدر ما همين‌جا رقم می‌خورد.

وی در پايان گفت: بدون تعريف و شناخت حقيقی از زهرا(س) نه ولايت درك می‌شود و نه شهد آن فهم خواهد شد و نه تحمل امر ولايت آسان می‌شود، بلكه قلبی قادر است امر ولايت را تحمل كند كه در كوره حضرت زهرا(س) تربيت و نرم شود.