شیطان از چه کسانی رضایت کامل دارد
28 بازدید
تاریخ ارائه : 8/3/2013 2:35:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

شیطان از چه کسانی رضایت کامل دارد

 پیامبر فرمود شیطان از چه کسی رضایت کامل داری شیطان گفت از زنانی که با روی و موی باز با لباس و پوشش خود جلب توجه کرده، با آرایش بیرون آمده و دین مردم را غارت می‌کنند. شیطان در حالی این سخنان را می‌گفت که آن زمان بدحجابی در شهر مدینه وجود نداشت.