چرا پیامبر با همسر مطلقه پسر خوانده‌اش ازدواج کرد
37 بازدید
تاریخ ارائه : 8/2/2013 8:54:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

چرا پیامبر با همسر مطلقه پسر خوانده‌اش ازدواج کرداستاد عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه پیامبر از مردم نمی ترسید، تصریح کرد: پیامبر از سست شدن پایه‌های اسلام می‌ترسید.

استاد عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه پیامبر از مردم نمی ترسید، تصریح کرد: پیامبر از سست شدن پایه‌های اسلام می‌ترسید.

 آیت الله مکارم شیرازی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به ادامه تفسیر آیات قرآن پرداخت و اظهار کرد: روز گذشته درباره زید، پسرخوانده پیامبر اسلام(ص) صحبت کردیم. زید و زینب به دلایلی علی رغم اینکه پیامبر به ادامه زندگی شان ترغیب کرد، از هم طلاق گرفتند.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: بعد از طلاق زینب از زید، پیامبر اکرم برای شکستن یکی سنت‌های غلط اعراب، با زینب ازدواج کرد زیرا در عرب پسر خوانده را مانند فرزند می‌دانستند و کسی نباید با همسر مطلقه پسر خوانده اش ازدواج می‌کرد.
 
آیت الله مکارم شیرازی، در ادامه افزود: در قرآن آمده است که ای پیامبر به کسی که خدا به او نعمت داده بود و تو هم به او نعمت داده بودی، گفتی که همسرش را نگاه دارد ولی او همسرش را طلاق داد و از مردم می‌ترسیدی در حالی که نباید بترسی.
 
استاد عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه پیامبر از مردم نمی ترسید، تصریح کرد: پیامبر از سست شدن پایه‌های اسلام می‌ترسید و خداوند اینجا می‌گوید که ای پیامبر نترس و به دستور خداوند عمل کن. قرآن در اینجا می‌گوید هنگامی که زید جدا شد، من زینب را به تو تجویز کردم که این مایه فخر زینب نیز شده بود.
 
مرجع تقلید شیعیان در ادامه تصریح کرد: سنت‌هایی مختلفی در زمان جاهلیت بود. عده ای را اسلام نفی کرد، عده ای را اصلاح و عده ای را تایید و تقویت کرد. از جمله این سنت‌ها، 5 سنت بود که عبدالمطلب آنها را تاسیس کرد که اسلام تمام آنها را امضا کرد.
 
مبلغ عالی حوزه علمیه قم با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) افزود: امام رضا(ع) می‌فرمایند سنت اول عبدالمطلب این بود که گفت زن پدر برای پسر حرام است و اگر مطلقه شد، پسر نمی تواند با او ازدواج کند. دومین سنت عبدالمطلب دیه قتل بود.
 
استاد عالی حوزه علمیه قم افزود: سومین سنت عبدالمطلب هفت دور طواف دور خانه کعبه بود و پنجمین سنت وضع شده توسط وی، پرداخت بخشی از گنج به نیازمندان بود که در اسلام خمس تعلق گرفت. پنجمین سنت عبدالمطلب قرار دادن کنار کعبه به عنوان سقایة الحاج بود که اسلام نیز تایید کرد.
 
آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: اسلام برخی از سنت‌ها را امضا کرد و برخی را هم اصلاح کرد. به عنوان مثال برخی می‌گفتند که زن شور و بد قدم است در حالی که زن بد قدم نمی شود. اسلام زنی را مهریه زیاد داشته باشد و ناسازگار باشد، بد قدم تلقی کرده است.
 
مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: اسلام با برخی سنت‌ها 100 درصد مقابله کرد که یکی از آنها زنده به گور کردن دختران بود و اسلام با اینها مبارزه کرد. از دیگر سنت‌ها، سنت هم طرازی بود که اسلام این را نفی کرد و گفت عرب و عجم نداریم و سنت غلط ازدواج نکردن با زن پسرخوانده را نیز اسلام شکست.