مصادیق نقض حقوق شهروندی افراد در جامعه
377 بازدید
تاریخ ارائه : 8/2/2013 2:57:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

مصادیق نقض حقوق شهروندی افراد در جامعه

(در سطح شهر ، تعاملات میان مردم ،نحوه ارائه خدمات ، اجرای قانون در دستگاه های دولتی و ... )

ردیف

زمینه های مختلف نقض حقوق شهروندی در جامعه

مصادیق (تهدید/آسیب/ مسائل) نقض حقوق شهروندی

عوامل یا علت نقض اشخاص ، دستگاه ها، باور غلط اجتماعی ، نقض قانون و ...

پیشنهاد جهت رعایت حق تضییع شده

1

فرهنگی، اجتمائی، اقتصادی

آپارتمان نشینی

عدم تقسیم عادلانه امکانات فرهنگی و رفاهی

آموزش ساکنین مجتمع های بزرگ

2

فرهنگی ، اجتمائی

حاشیه نشینی در اطراف شهر های بزرگ

افزایش مهاجرت ها و آپارتمان های نسبتاً ارزان قیمت در حاشیه شهر های بزرگ

تبیین و اندیشیدن راهکار های عملی جهت توزیع متوازن ثروت و امکانات

3

فرهنگی، اجتمائی

بلند صحبت کردن با تلفن همراه

عدم آشنایی با حقوق دیگران و یاعدم وجود ادب اجتمائی

آموزش و فرهنگ سازی

4

فرهنگی، دینی

زنگ زدن تلفن همراه در موقع اقامه نماز

عدم وجود فرهنگ استفاده از تکنولوژی های جدید

عدم آموزش و نیز تذکر امام جماعت با لحنی آرام و بدون مخاطب قرار دادن شخصی خاص

5

فرهنگی، اجتمائی

استفاده از زنگ ها و یا آهنگ های نامناسب در موقع دریافت تماس در تلفن های همراه

عدم وجود فرهنگ استفاده از تکنولوژی های جدید

آموزش فرهنگ شهروندی و آشنایی با حقوق دیگران

6

خدمات عمومی، فرهنگی

عدم توقف مناسب اتوبوس در ایستگاهها

پارک برخی از خودروهای شخصی در ایستگاههای اتوبوس ، عدم دقت برخی از رانندگان اتوبوس

دقت و نظارت بیشتر، پیش بینی پارکینگ در نزدیکی مراکز خرید و خیابان های پر رفت و آمد، آموزش رانندگان و آموزش شهروندان جهت آشنایی با حقوق دیگران

7

خدمات عمومی، اداری و سازمانی

عدم وجود راهنمای طبقات و یا قسمت ها در ورودی برخی از ادارات

بی اهمیتی مدیرانو عدم آشنایی مدیران با برخی از مصادیقتکریم ارباب رجوع

8

اداری و سازمانی

عدم وجود سیکل کاری مناسب جهت طی شدن روند نامه نگاری و کارهای جزیی در ادارات

بی اهمیتی و یا عدم آشنایی برخی مدیران به شیوه های تکریم ارباب رجوع و وجود قوانین غیر لازم اداری

اتخاذ شیوه های جدید و آسان جهت برآورده کردن نیاز مراجعین و ثبت درخواست ها از طریق اینترنت و بدون حضور ارباب رجوع

9

فرهنگی، اجتماعی، عمومی

پارک کردن اتومبیل در جای نامناسب توسط همسایه و ایجاد سد معبر و یا مزاحمت برای دیگر همسایگان

عدم آشنایی بامصادیق حقوق شهروندی

آموزش شهروندان در رعایت حقوق همسایگان

10

11

فرهنگی، اجتماعی

فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی

سرو صدا و نزاع های خانوادگی و ایجاد مزاحمت و اختلال روانی توسط همسایگان در مجتمع های آپارتمانی

عدم آشنایی مهارت های همسرداری، فرزندپروری و در مجموع مهارت های کنترل تعارضات در خانواده

عدم توان اقتصادی ، عدم اطمینان به مدیر یا مدیران مجتمع ها، عدم وجود روحیه کار جمعی

آموزش خانواده ها در کنترل تعارضات و کنتر خشم و دیگر مهارت های زندگی

بالا بردن روحیه کار جمعی، انتصاب مدیران شایسته و کارآمد در مجتمع های آپارتمانی، بالا بردن توان اقتصادی افراد

عدم پرداخت حق شارژ و یا بهای مصرفی انشعاباتدر مجتمع های آپارتمانی

12

فرهنگی، اجتماعی

بریدن موانع فلزی که در پیاده روها قرار می دهند.

عدم نظارت، عدم آشنایی با لزوم قرار دادن این موانع

آموزش کسبه در علت ایجاد این موانع، نظارت بیشتر، جانمائی مناسب موانع

13

فرهنگی، اجتماعی، دینی

نصب دوربین مدار بسته در بسیاری از فروشگاههایی که نیازی به این کار نیست و مغایر بودن این کار باحفظ شأنیت مشتری

عدم اطمینان کسبه نسبت به مشتریان، بی اهمیتی برخی از مردم نسبت به رزق حلال

فرهنگ سازی در جهت ایجاد اطمینان در بین مردم و نسبت به یکدیگر، بیان احادیث و روایات در خصوص رزق حلال و خطرات و مشکلاتی که در راستای لقمه حرام ایجاد می شود.

14

اداری و سازمانی

عدم وجود سازو کار مناسب جهت پیگیری نامه های افراد از طریق سامانه اتوماسیون ادارات و سازمان ها

بی اهمیتی و یا عدم آشنایی برخی مدیران به شیوه های استفاده از فناوری های جدید، عدم وجود زیر ساخت های لازم ، عدم آشنایی بسیاری از مراجعین در استفاده از تکنولوژی های جدید

اتخاذ شیوه های جدید در استفاده از اینترنت و اینترانت و ایجاد سطح دسترسی در اتوماسیون های اداری، آموزش شهروندان در جهت استفاده از ابزارهای جدید

15

فرهنگی، اداری و سازمانی

عدم استفاده بهینه در مصرف برق و دیگر انرژی ها درساختمان های اداری

بی اهمیتی کارمندان و عدم نظارت صحیح مدیران اجرایی

تقویت احساس تعلق در بین کارمندان، بیان آمار و ارقامسوء مصرف در این گونه موارد، پیش بینیموارد اتلاف انرژی در حین ساخت