مسجد
23 بازدید
تاریخ ارائه : 8/3/2013 11:30:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

به نام خدا

مسجد از دیر باز و زمان ظهور اسلام اولین محل تدبیر امور مختلف مسلمین اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، نظامی و... بوده است. به نظر می رسد دلیل اینکه رسول خدا مسجد را به عنوان مکان اداره جامعه مسلمین یا همان دارالحکومه برگزیدند، لزوم قرابت مسائل اداره جامعه اسلامی و دین بوده است. شاید بتوان این موضوع را اینگونه بیان کرد که وقتی محل حکومت در مسجد تشکیل می شود یعنی لازم است جامعه بر اساس قوانین الهی اداره شود چرا که لزوم قرار گرفتن در این مکان، در نظر گرفتن حکم الهی و خضوع و خشوع مقابل ذات اقدس اوست.
در دوره های مختلف بعد از اسلام افراد برتری طلب سعی کردند تا برای رسیدن به مقاصد نا حق خود، دین را از حکومت(سیاست)جدا کنند. بنابراین مساجد را مکانی صرفا برای انجام امور عبادی تبلیغ کردند که این تبلیغات موثر افتاد و مردم تا حدود زیادی از سیاست و اداره جامعه فاصله گرفتند. البته در طول تاریخ نمونه هایی هم که توانستند این قاعده نادرست را بشکنند موجود است که مثال شاخص آن انقلاب اسلامی ایران است که مسجد نقش پر رنگی در آگاه سازی و بسیج نیروهای مردمی در مبارزه با طاغوت داشت به گونه ای که مقالات و کتب زیادی در این حوزه تالیف شده است. بعد از پیروزی انقلاب نیز همزمان با جنگ تحمیلی نقش سازماندهی نیروهای نظامی بسیج، پشتیبانی جبهه و جمع آوری تدارکات از مهمترین وضایف مساجد بود. می توان گفت مسجد با توجه به پتانسیل قوی در همه زمینه ها و امکان ارتباط تنگاتنگ با مردم هر محله می تواند با توجه به شرایط گوناگون در همان زمینه به بهترین نحو عمل کند.
امروزه در جامعه ایران با توجه به اسلامی بودن حکومت، انتظار می رود مسجد در جایگاه ایده آل خود قرار داشته باشد. در حالی که با ورود نهادهای مختلف به بحث های فرهنگی و عملکردهای موازی در این حوزهبه نظر می رسد مسجد آنگونه که باید و شاید پر رنگ نیست. البته این صرفا به دلیل عملکرد سازمان های دیگر نیست بلکه مساجد نیز اغلب عملکرد ضعیفی از خود نشان می دهند. حال آنکه هر محله مب تواند با داشتن یک مسجد قوی تمام مسائل و مشکلاتش را مرتفع کند. اگر عملکرد مدیریتی مسجد در هر محله، در مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، قضاوتی و... خوب و قابل اعتنا باشد، می توان انتظار داشت که کل جامعه که متشکل از محله هاست رو به پیشرفت و اصلاح حرکت کند.

با توجه به مطالب فوق احساس نیاز به ساخت سری مستند هایی برای معرفی جایگاه ایده آل مسجد ، معرفی مساجد موفق در حوزه های گوناگون و حتی آسیب شناسی امور مساجد، می شود. تا بتوان هر چه بیشتر مخاطب را با این فضا و کارکردهای بیشمار آن آشنا کرد و ذهن او را برای مطرح کردن جایگاه واقعی مسجد که همان دارلحکومه اسلامی است آماده ساخت.