کارکرد سیاسی مسجد
30 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:48:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

·کارکرد سیاسی

الف) تاثير گذاري مسجد در مسائل سياسي
   
مسجد عامل تشكل صحيح سياسي
   
مكان دعوت به وحدت
   
مركز تجمع هاي سياسي جهت دار
   
خاستگاه خواسته هاي سياسي مردم و قيام عليه ظلم و ستم
   
مكان بيداري سياسي مسلمين
   
مركز نشر افكار صحيح سياسي در جامعه
   
مركز جلوگيري از افكار انحرافي و انحراف سياسي
   
مركز مشاركت عمومي
   
مركز سياست و سياستگذاري اسلامي
   
مهمترين نهاد سياسي مذهبي
   
مركز مذاكره و تبادل افكار سياسي
   
مرکز سیاست بدون نفاق (مسجد جای منافق نیست)
   
مرکز سیاست بدون نفوذ اجانب (مشرکان را حق ورود به مساجد نیست)
   
نقش مسجد در ایجاد و حفظ و تداوم نهضت های انقلاب اسلامی
ب) مسجد و تاریخ
   
مسجد،مرکز سیاست و سیاست گذاری در اسلام
   
خاستگاه قیام های مذهبی و شیعی
   
مرکز حرکت های ضد استکباریدرطولتاریخ
   
مسجد ضرار و مبارزه با نفاق. مرکز دفاع از قیام های صحیح مردمی
   
تإثیر مسجد در تحولات سیاسی در طول تاریخ
   
قبل از انقلاب
   
در دوران انقلاب
   
پس از انقلاب
   
نقش مسجد در پیدایش انقلاب اسلامی ایران
    -   
روشنگری های سیاسی
    -   
آغاز حرکت ها و تظاهرات
    -   
افشاگری علیه حکومت طاغوت و تخریب آن
   
نقش مساجد در دفاع مقدس- (مسجد جامع خرمشهر، مساجد شهرها)
   
مسجد مدینه و مسجد کوفه - مرکز حکومت اسلامی
ج) مسجد و حکومت
   
رابطه رهبری با مسجد (مدیریت عام ولی فقیه)
   
وظایف متقابل حکومت و مسجد
   
دیدار با مسئولان
   
دفاع از حاکمیت صحیح و انتقاد از حاکمیت طاغوتی
   
دفاع از رفتارهای صحیح حاکمان و انتقاد از رفتارهای نادرست آنان
   
مسجد، مرکز حکومت و قضاوت
   
مسجد، مرکز پی ریزی حکومت صحیح
    -   
تإسیس مساجد
    -   
سیاستگذاری جامع و کاربردی برای مسجد سازی، مسجد داری و بازسازی مسجد
    -   
تإمین هزینه های مسجد
    -   
نظارت بر حفظ مسجد
    -   
پیش بینی مساجد در نقشه جامع شهرها
    -   
حفظ امنیت مساجد
    -   
دفاع از مساجد و اهل مساجد
    -   
تدوین و اجرای طرح جامع مسجد سازی برای مناطق مختلف

بررسي جدايي منبر از حکومت

بررسي جدايي مسجد از حکومت

بررسي سياست‌هاي دولت نسبت به مساجد