کارکرد آموزشی مسجد
29 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:49:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

·کارکرد آموزشی مسجد

الف) كاركردهاي مركز آموزش (مسجد)

نقش آموزشي مسجد در عصر پيامبر و قابليت‌هاي آن براي دنياي امروز
   
مسجد مركز نماز آموزي
   
مركز دين آموزي و معارف صحيح
   
بهترين مكان آموزش (تعليم و تعلم) - نخستين مدرسه اسلامي مسجد بوده
   
بهترين مكان تفكر
   
آموزش آرامش (نماز سبب آرامش)
   
محل مذاكره علمي (حلقه هاي علمي)

مسجد و توليد علم ديني

مسجد و جنبش نرم‌افزاري


ب) ويژگي هاي آموزشي مسجد
   
تقدس مكان
   
تقدس كتاب آموزشي (قرآن)
   
تقدس زمان آموزش (اوقات نماز، روز جمعه ، مناسبت هاي مذهبي)
   
تقدس ابزار آموزش (منبر ، محراب و...)
   
آموزش دهنده محترم است (عالم ديني)
   
مكان ، كتاب و ابزار ملك كسي نسيت ، از آن خداست
   
معلم، فارغ التحصيل همان كلاس است (عالم ديني)
   
اختياري است و اجباري نيست
ج) ويژگي هاي علوم مسجدي
   
مبتني بر ايمان
   
با انگيزه (قصد قربت) جهت دار است (براي خدا)
   
كاربردي است (همراه عمل است)
   
با اجر و ثواب است
   
مورد نياز است
   
موجب نجات و سرافرازي
   
تنها براي دنيا نيست (براي دنيا و آخرت است)