کارکرد نظامی مسجد
142 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:51:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

·کارکرد نظامي مسجد

الف) بسیج و آمادگی نظامی
   
مسجد، مرکز آموزش دشمن شناسی
   
بالا بردن روحیه جهادی و شهادت طلبی
   
مرکز سیاستگذاری و اتاق فکر
   
بسیج نیرو
   
تهیيج و ترغيب افراد به شرکت در جبهه
   
نماز جماعت و آموزش آرایش نظامی
   
پرورش نیروهای معتقد و مقاوم
   
عبادت در مسجد و تجدید قوا برای دفاع
ب) اعزام نیرو
ج)پشتیبانی از رزمندگان
   
محل اعلان نیازهای رزمندگان
   
محل جمع آوری کمک های مردمی
   
دعا برای رزمندگان
د) همگامی با رزمندگان
   
مرکز خبر رسانی صحیح از جبهه
   
مرکز اطلاع رسانی به رزمندگان
   
مقر فرماندهی
   
حلقه وصل مردم با رزمندگان
   
محل افشای توطئه های دشمن
   
جلوگیری از نشر و تإثیر تبلیغات سوء دشمن
   
نماز جمعه در مسجد و آموزش توطئه ها و تاکتیک های دشمن و راه کارهای مبارزه با آن
   
محکمترین سنگر
   
آخرین سنگر و پناهگاه رزمندگان در شهرهای مورد حمله (مسجد جامع خرمشهر)
   
مرکز تشکیل شورای امنیت شهرها و مرزها
ه) با آسیب دیدگان و شهیدان
   
زنده نگاه داشتن یاد شهیدان
   
تجلیل از رزمندگان و جانبازان
   
تجلیل از خاندان شهدا
   
رسیدگی به آسیب دیدگان و بازماندگان شهیدان
   
عیادت مجروحان
و)حفظ حرمت مسجد و مسائل نظامی
   
مسجد محل آمادگی برای رزم است نه محل جنگ و نزاع
   
شمشیر برهنه کردن در مسجد
   
محل آموزش فنون نظامی که با سر و صدا و مزاحمت است نمی باشد
   
اسلحه خانه نیست