مسابقه خرافاتی با جایزه
29 بازدید
تاریخ ارائه : 8/11/2013 4:28:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب

محضر استاد ارجمند جناب آقای

سلام علیکم؛

احتراما در ذیل برخی از سؤالات  ارائه می گردد ، در صورت تمایل با پاسخ  دادن به آنها و ارسال به نشانی h.babaii@yahoo.comدر مسابقه شرکت فرمایید.

1-تعریف شما از خرافات چیست؟

2-شما چه تجربه ای از وجود خرافات دینی در بین مردم دارید؟

3-علت اصلی ایجاد و یا گسترش خرافات دینی در بین مردم چیست؟

4-چرا با وجود این همه منابع معتبر دینی باز شاهد ایجاد و یا گسترش خرافات دینی در بین مردم هستیم ؟

5-نمونه هایی از خرافات دینیرایج در بین مردم را نام ببرید

6-آیا این خرافاتی را که مطرح کردید همه علما و بزرگان دین در خرافی بودن این موارد اتفاق نظر دارند؟

7-در صورت منفی بودن جواب ، علت این اختلاف چیست و آیا این اختلاف نظر هامبارزه با خرافات را دچار مشکل نمی کند؟

8-مبلغان و روحانیون چه نقشی در ایجاد ، گسترش و یا مبارزه با خرافات دینی دارند؟

9-آیا مواردی از خرافات دینی ، سراغ دارید که در بین خود مبلغان وجود داشته باشد؟

10-آیا برای خود شما اتفاق افتاده که به نمونه هایی از این خرافات در محافل و مجالس مذهبی و یا به صورت های دیگر برخورد کنید؟

11-در صورت جواب مثبت عکس العمل شما چه بوده ؟

12-آیا در جوامع شهری بیشتر پذیرش خرافات مورد قبول واقع می شود ، یا جوامع روستایی ؟ به چه دلیل؟

13-آیا نمونه های عینیاز مبلغین سراغ دارید که معتقد به پاره ای از خرافات دینی باشند؟ نوع خرافه را نام ببرید و درصورت امکان نام شخصرا نام ببرید.

14-برای جلوگیری از گسترش خرافات دینی در بین مردم چه راهکارهایی را توصیه می کنید.

15-حضرتعالی در بین مبلغین چه شخصیتو یا چه افرادی را برای انجام مصاحبه معرفی می فرمائید؟