سبک زندگی در کلام رهبر معظم انقلاب
41 بازدید
تاریخ ارائه : 8/11/2013 6:41:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

سبک زندگی در کلام رهبر معظم انقلاب

هنوز از یادها نرفته است که مقام معظم رهبری در دیدار با مردم خراسان شمالی، 20 سوال مهم و حیاتی مطرح کردند.20 سوالی که پاسخ به آنها می تواند برای کشور سرنوشت ساز باشد...

هنوز از یادها نرفته است که مقلم معظم رهبری در دیدار با مردم خراسان شمالی، 20 سوال مهم و حیاتی مطرح کردند.20 سوالی که پاسخ به آنها می تواند برای کشور سرنوشت ساز باشد.
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع پرشور هزاران نفر از دانشجويان، دانش آموزان و ديگر جوانان خراسان شمالی، «سبک زندگي» را بخش اساسی و حقيقی پيشرفت و تمدن سازی نوين اسلامی خواندند و با دعوت از نخبگان و صاحبان فکر و انديشه برای «پرداختن به اين مفهوم مهم، آسيب شناسی وضع موجود سبک زندگی در ايران و چاره جويی در اين زمينه» تأکيد کردند: پيشرفت در علم و صنعت و اقتصاد و سياست که بُعد ابزاری تمدن اسلامی را شکل می دهد وسيله ای است برای دستيابی به سبک و فرهنگ صحيح زندگی و رسيدن به آرامش، امنيت، تعالی و پيشرفت حقيقی.
ايشان، مفهوم پيشرفت را تداعی کننده حرکت و راه دانستند و افزودند: در هر برداشتی (چه مادی و چه معنوی) از مفهوم توقف ناپذير پيشرفت، سبک زندگی، رفتار اجتماعی و شيوه زيستن اهميت فراوانی دارد.
حضرت آيت ا... خامنه ای، با توجه به نو بودن بحث "سبک زندگي” در ادبيات و فضای گفتمانی کشور، سخنان خود را با نوعی آسيب‏ شناسی عينی ادامه دادند و به طرح سؤالات متعدد پرداختند.
1-   
چرا فرهنگ کار جمعی در ايران ضعيف است؟
2-   
چرا در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعايت نمی شود؟
3-   
چرا در برخی مناطق، طلاق زياد شده است؟
4-   
چرا در فرهنگ رانندگی انضباط لازم رعايت نمی شود؟
5-   
الزامات آپارتمان نشينی چيست آيا رعايت می شود؟
6-   
الگوی تفريح سالم کدام است؟
7-   
آيا در معاشرتهای روزانه، هميشه به هم راست می گوييم؟
8-   
دروغ چقدر در جامعه رواج دارد؟
9-   
علت برخی پرخاش گريها و نابردباريها در روابط اجتماعی چيست؟
10- 
طراحی لباسها و معماری شهرها چقدر منطقی و عقلانی است؟
11- 
آيا حقوق افراد در رسانه ها و در اينترنت رعايت می شود؟
12- 
علت بروز بيماری خطرناک قانون گريزی در برخی افراد و بعضی بخشها چيست؟
13- 
چقدر وجدان کاری و انضباط اجتماعی داريم؟
14-  
توجه به کيفيت در توليدات داخلی چقدر است؟
15-  
چرا برخی حرفها و ايده های خوب در حد حرف و رؤيا باقی می ماند؟
16-  
ساعات کار مفيد در دستگاهها چرا کم است؟
17- 
چه کنيم ريشه ربا قطع شود؟
18-  
آيا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده ها بطور کامل رعايت می شود؟
19-  
چرا مصرف گرايی، برای برخی افتخار شده است؟
20-  
چه کنيم تا زن هم کرامت و عزت خانوادگيش حفظ شود و هم بتواند وظايف اجتماعی خود را انجام دهد؟
رهبر انقلاب اسلامی پس از طرح فهرست وار اين سؤالات افزودند: دهها سؤال و مسئله اساسی ديگر نيز وجود دارد که همه آنها با سبک و فرهنگ زندگی مرتبطند و به علت اهميت اين مسائل در زندگی انسان است که قضاوت در مورد يک تمدن با توجه به پيشرفت آن در بخش سبک و فرهنگ زندگی صورت می پذيرد.