جایگاه مسجد در قانون برنامه توسعه اول تا پنجم جمهوری اسلامی ایران(قسمت اول)
23 بازدید
تاریخ ارائه : 8/11/2013 6:49:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

جايگاه مسجد در قانون برنامه توسعه اول تا پنجم جمهوري اسلامي ايران

يکي از مهمترين مباحث و مسائلي که حوزه هاي مختلف كشور بخصوص مساجد در بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران همواره با آن مواجه بوده است، تعيين راهبردها و سياستگذاري‌هاي کلان در قالب برنامه هاي پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مي باشد. شناخت دقيق تر موضوع فوق، نخستين گام مهم و اوليه براي بازشناسي و بازآفريني نقش و کارکرد مساجد در کشور و تبيين جايگاه واقعي آن در سياستگذاري هاي کلان نظام در حوزه مسجد مي باشد. در اين راستا ضروري است رويکردي به وضعيت مساجد و چگونگي و ميزان توجه به آن در نگاه برنامه نويسان در برنامه هاي پنج ساله اول تا پنجم کشور داشته باشيم تا ضمن بررسي کنکاشانه و توأم با تأمل دريابيم ،آيا جايگاه و شأن مساجد آنچنان که بايد باشد ( نه آنگونه که در حال حاضر است ) به طور دقيق و کارشناسانه در اين برنامه ها مد نظر قرار گرفته است يا خير . براي تبيين بيشتر اين مهم بايسته است به مفاد برنامه هاي پنج ساله اول تا پنجم در ارتباط با مسجد نگاهي دقيق تر داشته باشيم.

قبل از اينکه وارد بحث اصلي شويم بايد اين نکته مهم را يادآور شويم که در بررسي کارشناسانه و نيز نتايج حاصل از بررسي علمي و با تکيه بر مستندات موجود، با کمال تاسف بايد بپذيريم که تاکنون نتوانسته ايم ، آنچنان که شايسته شأن و منزلت مسجد است، اين انتظار به حق اهالي مسجد را در قالب برنامه هاي توسعه برآورده سازيم. شايد مهمترين دليل آن را در کنار خلاء حضور يک نهاد رسمي و دولتي که خود را به عنوان مسئول مستقيم در اين امر مهم پنداشته و مسئول تهيه قوانين، مقررات و آيين نامه ها و نيز پيگيري مدام جهت تصويب و اجراي آن بداند، به عدم وجود نهادي مدني و قدرتمند که توان و ظرفيت کمک در تهيه و تدوين برنامه اي اصولي و مدون در فضايي مشارکت تعاملي با دستگاههاي دولتي که در برگيرنده تمامي مسائل مبتلا به مساجد و جامع الاطراف در حوزه مسجد باشد، بدانيم. تا زماني كه اين دو نهاد (دولتي و مردمي) در فضاي مشترک مسجد نتوانند در ارتباط با ايجاد مديريتي کارآمد و اثربخش که هدف غايي آن تشکيل «مسجد طراز اسلامي» در تمامي سطوح و لايه ها باشد، به اتفاق نظر برسند، نمي توانند تمام شرايط، بسترها و ابزار لازم را جهت اعتلاء جايگاه مساجد فراهم سازند و نقصان و کاستي ها را چه در حوزه سخت افزاري مساجد و چه در حوزه نرم افزاري و چه در حوزه منابع انساني رفع نمايند و روز به روز به ارتقاء سطح کمي و کيفي فعاليتها و برنامه هاي اين پايگاه مقدس بپردازند.