جملات پند آموز_(قسمت سوم)
24 بازدید
تاریخ ارائه : 8/11/2013 9:11:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

خدا می داند !!!

ولی آنروز که آخرین زنگ دنیا می خورد

دیگر نه می شود تقلب کرد و نه میشود سر کسی را کلاه گذاشت.

آنروز تازه می فهمیم دنیا با همه بزرگی اش ، از جلسه امتحان هم کوچکتر

بود!!!!

آنروز تازه می فهمیم که زندگی عجب سوال سختی بود

سوالی که بیش از یک بار نمی توان به آن پاسخ داد.

خدا کند آنروز که آخرین زنگ دنیا می خورد،

روی تخته سیاه قیامت اسم ما را جز خوبها بنویسند.

خدا کند حواسمان بوده باشد

زنگهای تفریح آنقدر در حیاط نمانده باشیم که حیات یادمان رفته باشد.

خدا کند که دفتر زندگیمان را جلد کرده باشیم و بدانیم دنیا چرک نویسی بیش

نیست

بگذاریـد و بگذریـد، ببینیـد و دل مبندیـد

چشـم بیندازیـد و دل مبازیـد

دیـر یا زود بایـد گذاشـت و گذشـت . . .

« امـام علــی (ع

*******************************************

فریب آرامش دروغین دنیا را نخوریم

دنیا هیچگاه بدون طوفان نبوده است،

آری ، دنیا جای غریبی ست ،

اینجا حتی پسر نوح بودن بیفایده است؛

اگرکه با نوح نباشی

**************************************************

از وقتتان برای کار استفاده کنید؛زیرا کار،بهای موفقیت است.

از وقتتان برای تفکر استفاده کنید؛زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است.

از وقتتان برای تفریح استفاده کنید؛زیرا تفریح، راز جوانی جاودانه است.

از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید؛زیرا مطالعه، منبع عقل و دانش است.

از وقتتان برای دوستی استفاده کنید؛زیرا دوستی، جاده ی خوشبختی است.

از وقتتان برای عشق استفاده کنید؛زیرا عشق، لذت زندگی است.

از وقتتان برای خنده استفاده کنید؛زیرا خنده،موسیقی و آهنگ روح است