جملات پند آموز_(قسمت چهارم)
38 بازدید
تاریخ ارائه : 8/11/2013 9:12:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

دربیکرانه زندگی دو چیز افسونم میکند ۱-آبی آسمان را که میبینم و میدانم که نیست.۲-خدارا که ………نمیبینم و میدانم که هست.

  • · ما لحظه ها را میگذراندیم تا به خوشبختی برسیم افسوس خوشبختی همان لحظه ها بود که میگذراندیم .
  • · وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.
  • · فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی!
  • · سریع ترین راه دریافت عشق بخشیدن آن به دیگران است.
  • · آرزوهاتو یه جا یاداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره که چیزی که
  • امروز داری دیروز آرزوشو کردی
  • · زندگی کتابی است پرماجرا ، هیچگاه آنرا به خاطر یک ورقش دور مینداز
  • · حکایت جالبی است که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنند
  • · انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد،این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.
  • *********************************************

یک سفر هزار مایلی با اولین قدم شروع میشود.

بهترین کود برای مزرعه جای پای دهقان است.

دیر اقدام کردن بهتر از هرگز اقدام نکردن است

اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی!

اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند!

اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست!

اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

پیش از سحر تاریک است اما تاکنون نشده که افتاب طلوع نکند. به سحر اعتماد کنید!

اگر آفتاب را به نظاره بنشینی، سایه را نتوانی دید.

امروز نخستین روز آینده ی توست.

وقتی یکی از درهای شادی بسته می شود،در دیگری باز می شود،ولی اغلب،ما آن قدر به در بسته نگاه

می کنیم که در باز شده را نمی بینیم.

آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید

بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند.

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران.

سفری به طول هزار فرسنگ با یک گام آغاز می شود.

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند.

به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت

می برم(هینز سیندی)

بادبادک تا با باد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت.

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد.

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد.

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت.

هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی مثل من رفتار کن

**********************************************

دنیا انقدر وسیع است که برای همه ی مخلوقات جایی هست.

پس به جای آنکه جای کسی را بگیری تلاش کنید جای واقعی خود را پیدا کنید.

بدان درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است.

***************************************************

جوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست.

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مثل من رفتار کن.