جملات پند آموز_(قسمت ششم)
25 بازدید
تاریخ ارائه : 8/11/2013 9:14:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

خدایا اگر به یاد آورم که در گذشته چگونه از من مراقبت کردی در زمان حال به تو توکل می کنم و می دانم، سپردن آینده به دستان توانای تو، بسیار اسان است.

امروز همان فردایی است که دیروز در باره آن نگران بودی.

***************************************************

نخستین گام برای موفقیت این است که از آنچه هستید شادمان باشید

افکار بزرگ در سر بپرورانید که باعث می شود روح انسان را به حرکت در آورد

مراقب خیال و آرزوی خود باش آنچه امروز خیال می کنی فردایتو را رقم می زند.

***************************************************

خداوند به پرنده روزی می دهد ولی در لانه اش نمی گذارد

مانند پرنده باش بر روی شاخه ی سست مینشیند و آواز می خواند ، چه غم از لرزش شاخه ،

چون مطمئن است که بال و پر دارد.

***************************************************

شکوه دنیوی همچو دایره ای ست بر سطح آب ، که لحظه به لحظه بزرگتر می شود

و سپس در نهایت بزرگی نیست می شود بدان ، آینده به نظر بزرگ جلوه می کند

وقتی گذشت می فهمیم ناچیز بوده.

***************************************************

کسی که هدف روشن دارد در ناهموارترین راهها جلو می رود

و کسی که بدون هدف راه می رود در هموارترین راهها پیشرفتی نخواهد کرد

هر چه سخت کار کنیم موفق تر می شویم.

***************************************************

حق ، حق است اگر همه علیه آن باشند و اشتباه ، اشتباه است .

اگر همه موافق آن باشند.

***************************************************

بد گویی اشخاص حسود ، دلیل برتری شماست.

***************************************************

نمی توانیم کاری کنیم تا مرغان غم بالای سرمان پرواز نکنند

اما می توانیم نگذاریم بر روی سرمان آشیانه بسازند.

***************************************************

کسی که شاد و خندان است همیشه چیزی برای شادمانی پیدا می کند.

***************************************************

کارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند

که بخواهند بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در انچه می نگری.

***************************************************

طی پنج سال آینده شما تغییری نخواهید کرد مگر به

دلیل ملاقات با افراد خاص یا کتابهایی که مطالعه می کنید.

***************************************************

وقتی انسان آرامش را در خود پیدا نکند جستجوی آن در جای دیگر بیهوده است

آرامش همانند زن دل انگیزی است که در نزدیک دانایی منزل دارد

تنها آرامش و سکوت سر چشمه نیروی لایزال است واز قضاوت کردن دیگران دست

بکش تا آرامش را تجربه کنی

***************************************************

هر کنشی یک واکنشی در پی دارد، همه ی کردار ما چه خوب وچه بد بی بازگشت نخواهد بود.

ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است :

نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن به افکار پوچ و بی ارزش.

***************************************************

اگر می خواهید خوشبخت زندگی کنید از توقعات خود بکاهید.

اگر می خواهی بزرگ شوی ،از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن.

اگر می خواهی خوشبخت ، باشی سعادت دیگران را هم در نظر بگیر

اگر شادی و تمام چیزهای مطلوب را با دیگران قسمت کنید ،

شادی و چیزهای مطلوب بیشتری را به سمت خودتان جذب می کنید.

امتحان کنید