آیا میدانستید
24 بازدید
تاریخ ارائه : 8/14/2013 7:33:00 PM
موضوع: سایر


آیا میدانستید که خورشید روزانه معادل صد و بیست و شش هزار میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می‌فرستد ؟

آیا میدانستید که زمین از حیث بزرگی پنجمین و از حیث فاصله با خورشید، سومین سیاره منظومه شمسی است ؟

آیا میدانستید که هر ساله حدود پانصد شهاب‌سنگ نسبتا" بزرگ به زمین برخورد می‌کند ؟

آیا میدانستید که ایرانیان اولین بار نمایش های همگانی (تئاتر) را اجرا نموده اند و همانها گریم و ساخت نقاب را در ۱۵ هزار سال پیش پایه گذارده اند ؟

آیا میدانستید کهگرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است که تا زمان نامحدودی باقی می ماند ؟

آیا میدانستید که لاکپشت در بین جانوران جهان، طولانی ترین عمر را دارد و ممکن است تا۱۵۰سال عمر کند ؟

آیا میدانستید که بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب میباشد ؟

آیا میدانستید که نمک از پنج هزار سال پیش در سفره ما انسانها بوده است ؟

آیا میدانستید کهخرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که می‌توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند ؟

آیا میدانستید کهزهر مار کبری بیشتر بر روی مراکز تنفسی اثر کرده و باعث خفگی صید می‌شود ؟

آیا میدانستید کهشاهنامه فردوسی ۷۵۰۰۰ بیت دارد ؟

آیا میدانستید کهجنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند ؟

آیا میدانستید کهوقتی به خورشید نگاه میکنید صحنه ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید ؟

آیا میدانستید کهزمین در آغاز پیدایش خود ۲۰۰۰ بار بزرگتر از حجم کنونی خود را داشته است ؟

آیا میدانستید کهمایع موجود در نارگیل نارس را می توان بجای پلاسمای خون استفاده کرد ؟

آیا میدانستید کهبیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است ؟

آیا میدانستید کهرشد کودک در بهار بیشتر است ؟

آیا میدانستید کهدر امریکا سالیانه ۸۵ میلیون تن کاغذ مصرف می شود ؟

آیا میدانستید کهدریای مدیترانه بین ۳ قاره اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد ؟

آیا میدانستید کهجرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است ؟

آیا میدانستید کهجویدن آدامس هنگام خورد کردن پیاز، مانع از اشک‌ریزی شما می‌شود ؟

آیا میدانستید کهبرای تولید ۱ لیتر بنزین 23,5 تن گیاه در گذشته مدفون شده است ؟

آیا میدانستید کهبیشترین عمل زیبایی در ایران انجام میشود ؟

آیا میدانستید کهآدولف هیتلر، گیاهخوار بوده است ؟

آیا میدانستید کهپشه های مالاریا دندان دارند ؟

آیا میدانستید کهدر جهان به ۶۰۰۰ زبان تکلم میشود ؟

آیا میدانستید کهحلزون می تواند سه سال بخوابد ؟

آیا میدانستید کهدلفین ها با یک چشم باز می خوابند ؟

آیا میدانستید کهقلب زنان نسبت به مردان تندتر می زند ؟

آیا میدانستید کهناراحتی های پا در زنان ۴ برابر مردان است ؟

آیا میدانستید کهکوسه ها از بیماری سرطان در امان هستند ؟

آیا میدانستید کههیچ گورخری، خط های مشابه دیگری ندارد ؟

آیا میدانستید که۱۳ درصد جمعیت جهان، صحرانشین هستند ؟

آیا میدانستید کهچهار پنجم جانوران را حشره ها تشکیل داده اند ؟

آیا میدانستید کهتنها در یک پرواز، زنبور عسل به ۷۵ گل سر می زند ؟

آیا میدانستید کهچشم انسان معادل یک دوربین ۱۳۵ مگاپیکسل است ؟

آیا میدانستید کهژاپن، پرمصرف ترین کشور جهان در زمینه انرژی است ؟

آیا میدانستید کهدر ساخت دیوار بزرگ چین، آرد برنج به کار رفته است ؟

آیا میدانستید کهتوماس ادیسون، مخترع برق از تاریکی وحشت داشت ؟

آیا میدانستید کهیک کودک ۴ ساله روزانه بیش از ۴۰۰ سوال می پرسد ؟

آیا میدانستید کهشیرها تا سن ۲ سالگی قادر به غرش کردن نمی باشند ؟

آیا میدانستید کهدر هر یک گرم خاک، حدود ۱۰ میلیون باکتری زندگی می کند ؟

آیا میدانستید کهاسترس باعث می شود، مرغ ها پرهای خود را از دست بدهند ؟

آیا میدانستید کهتعداد مرغ ها در سراسر جهان تقریبا با جمعیت انسان مساوی است ؟

آیا میدانستید کهبه طور متوسط، هر فردی ۵ سال از عمر خودش را صرف خوردن می کند ؟

آیا میدانستید کهسرعت خواندن از صفحه رایانه نسبت به کاغذ معمولی ۲۵ درصد کندتر است ؟

آیا میدانستید کهنقاش معروف لئوناردو داوینچی معروف ترین نقاشی خود به نام مونالیزا را نه تاریخ زد و نه امضا کرد ؟

آیا میدانستید کهنوشیدن قهوه در طولانی مدت در فشار خون خانم‌ها تعادل ایجاد می‌کند ؟

آیا میدانستید کهقدمت خالکوبی به بیش از ۵۰۰۰ سال میرسد ؟

آیا میدانستید کهخوک‌ها به دلیل فیزیک بدنی قادر به دیدن آسمان نیستند ؟

آیا میدانستید کهآب دریا دارای طلاست و این مقدار در حدود ۴ گرم در هر میلیون تن آب است ؟

آیا میدانستید کهروزانه ۱۴۰۰۰نفر به بیماری ایدز مبتلا می شوند ؟

آیا میدانستید کهمقاوم تریم ماهیچه در بدن زبان است ؟

آیا میدانستید کهبا پیشرفت علم هنوز برای دانشمندان ساختن عسل کشف نشده است ؟

آیا میدانستید کهاولـیـن تــمـاس تـلفـنی ایـران سـال ۱۲۸۵ خـورشـیـدی در تـهـران برقرار شد ؟

آیا میدانستید کهخوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد ؟

آیا میدانستید کهدر قدیم ارزش نمک بیش از طلا بوده و از نمک برای نگهداری غذا استفاده می شده است ؟

آیا میدانستید کهاز هر 10 نفر، یك نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی میكند ؟

آیا میدانستید که98 درصد وزن آب از اكسیژن تشكیل یافته است ؟

آیا میدانستید کهتمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون كور رنگ میباشند ؟

آیا میدانستید کهعمر تمساح بیش از 100 سال میباشد ؟

آیا میدانستید کهاشعه ایكس از بلور الماس عبور نمی كند ؟

آیا میدانستید کهاثر لب و زبان هر كس مانند اثر انگشت او منحصر بفرد می باشد ؟

آیا میدانستید کهسطح شهر مكزیك سالانه ۲۵ سانتیمتر نشست میكند ؟

آیا میدانستید کهنصف افراد زیر ۲۵ سال جهان در هندوستان زندگی می‌کنند ؟

آیا میدانستید کهغیر ممکن است که بتوانید با چشمان باز، عطسه کنید ؟

آیا میدانستید کهقلب گنجشک 100 بار در دقیقه می زند ؟

آیا میدانستید کهمورچه ها هم شمردن بلدند و قدم هایشان را برای مسیر یابی میشمارند ؟

آیا میدانستید کهبازیافت تنها یک بطری شیشه ای، مقدار انرژی مورد نیاز یک لامپ ۱۰۰واتی به مدت ۴ ساعت را تامین می کند ؟

آیا میدانستید کهپرنده فلامینگو قادر است با سرعتی حدود ۵۵ کیلومتر در ساعت پرواز کند. این پرنده در یک شب حدود ۶۰۰ کیلومتر مسافت را طی می کند ؟