درسایه سار کرامت کریمان
41 بازدید
تاریخ ارائه : 9/5/2013 7:11:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

دهه كرامت ، برمحبين اهل بيت عصمت وطهارت ، مبارك باد

سخن ازكرامت است وكريماني از خاندان مطهر وحي، سخن از كريمي است كه مثل آباء واجداد طاهرينش تما م هستي خويش رادر كف اخلاص گذاشت ويكجا تقديم محضر دوست نمود، سخن از آقاي آقايان، سيد السادات، شمس الشموس، مولايمان، ولي نعمتمان حضرت علي ابن موسي الرضا (سلام الله عليه) است.

قبل از آنكه به شرح مختصري از زندگي سراسر نور امام معصوممان بپردازيم، شايسته است بحث كوتاهي راجع به مسئله امامت داشته باشيم،امامت در حقيقت مقام انبياء وميراث اوصياء است، زيرا امامت، خلافت خدا ورسول او، ومقام اميرالمؤمنين عليه السلام است، وميراث حسن وحسين عليهم السلام است.

امامت، زمام دين ومايه نظام مسلمين وموجب صلاح دنيا وعزت مؤمنين است.

امامت، ريشة نمو كنندة اسلام وشاخه بلند آنست.

كامل شدن نماز وزكات وروزه وحج وجهاد وزياد شدن غنائم وصدقات واجراي حدود واحكام دين وصيانت ازحدود وثغور ممالك اسلامي، باوجود امام تحقق مي يابد

امام حلال خدا را حلال وحرام او را حرام مي داند، در اجراي حدود الهي قيام مي كند، از حريم دين دفاع مي نمايد، ومردم رابا حكمت وپند وموعظه نيكو وبرهان قاطع به راه پروردگار دعوت مي كند.

امام، مانند خورشيد درخشاني است كه نورش گيتي را گرفته، و از جهت رفعت مقام در افقي است كه دستها وديدگان نظيرش را درجمع مردمان نديده ونخواهد ديد.

امام، مانندآبي شيرين وگواراست براي تشنگان معارف الهيه ودلالت كننده بر طريق راستي، ونجات دهنده است از ورطه هاي هلاكت

امام، امين خدا وحجت اوست درميان بندگانش، به سوي او دعوت مي كند وازحقوق بندگانش دفاع مي نمايد

امام، از گناهان پاك واز عيوب منزه وبركنار است، به علم ودانش الهي مسلط، وحلم وبردباري درراه هدايت خلق راشعار خود ساخته.

امام، موجب نظام دين،وباعث عزت مسلمين، وخشم منافقين، وسبب هلاك كافرين است

امام، انسان منحصر به فرد ويگانة زمان خويش است، هيچ كس در دانش وتقوي و مكارم اخلاقي و....جز امام ديگر با او برابري نمي كند، تمام فضيلت مخصوص اوست، بدون اين كه محتاج به طلب واكتساب از غير بوده باشد، بلكه اين مواهب از جانب خداي بخشنده به او عطاء سده واختصاص يافته است.

صفات ممتاز وملكوتي امام خود بخود اورا براي احراز مقام امامت به مردم معرفي ميكند، زيرا امام از نظر علم وتقوي وشجاعت وزهد وساير ملكات نفساني بر همگان برتري دارد وهمين برتري وتفوق او دليل امامت اوست،

خليل ابن احمد بصري: در مورد حضرت علي سلام الله عليه، ميگويد، نياز مندي تمام مردم به او وبي نيازي او از همه مردم دليل بر اينست كه او امام همه است

اما براي اتمام حجت هم، تصريحات امام قبلي درباره نصب او لازم است

داود ابن سليمان ميگويد: به حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام، عرض كردم من مي ترسم حادثه اي پيش آيد وشما را نبينم، پس مرا مطلع فرماييد كه امام پس از شما كيست ؟ آقا فرمود، پسرم ابوالحسن علي ابن موسي الرضا عليه السلام است.

تاريخ تولد:

درروز يازدهم ذيقعده، سال 148 هجري در شهر مدينه ستاره فروزاني در آسمان خا ندان ولايت طالع، وامام هشتم حضرت علي بن موسي الرضا (عليها السلام ) پابه عرصه وجود گذاشت، اين مشهور ترين قول است.

آمد آن ماه كه از بهر تماشاي رخش قرص خورشيدسرآسيمه زكيوان خيزد آمدآن نوگل خندان كه زانفاس خوشش زفضابوي گل وسنبل وريحان خيزد

آمدآن چشمه فياض كه از فيض دمش ابر رحمت زپي ريزش باران خيزد

صورت زيبايش گندمگون وجذاب بود و به جدگراميش رسول خدا صلي الله عليه وآله شباهت داشته است

كنيه اش ابولحسن، ومشهورترين لقب ايشان رضا بود والقاب ديگري هم براي ايشان بيان شده، از جمله، صابر، فاضل، وفي، رضي، علت اينكه حضرت مشهور به رضا شده بنا به فرموده فرزند بزرگوار شان حضرت امام محمد تقي سلام الله عليه، حق تعالي پدرم را به رضا مسمي گردانيد براي اينكه، درآسمانها پسنديده خدا بود ودر زمين پسنديده رسول خدا وائمه هدي سلام الله عليهم اجمعين، همه از او خوشنود بودند واورا براي امامت پسنديدند:

پدر بزرگوارش امام موسي بن جعفر، امام هفتم عليهما السلام، كه مستغني از توصيف وتمجيد است

مادر بزرگوارش ام ولد ونام شريفش نجمه، وبانامهاي تكتم، طاهره، وام البنين هم ناميده شده است.

نجمه خاتون بانويي بسيار بافضيلت وباتقوي واهل تهجد وعبادت بود، به طوريكه در دوران شيرخوارگي حضرت رضا، كمك كاري در امر شيردهي حضرت، تقاضا نمود، سؤال شد آيا شير شما كفايت نوزاد شما را نمي كند ؟ فرمود كفايت مي كند اما دراثر اشتغال به شيردهي از انجام نوافل واذكار مستحبي باز مي مانم، به اين جهت كمك مي خواهم.

دوران امامت آقا، بيست سال، از سال 183 تا 203 هجري قمري بوده

خلفاي غاصب زمان حضرت، هارون الرشيد، امين و مامون عباسي

شهادت حضرت، آخر صفر، درسن 55 سالگي، كه توسط مامون مسموم گشته

دردوران امامت ( سه سال در خراسان ) كه حساس ترين دوران زندگي سياسي آن حضرت بود

تنها فرزند امام عليه السلام حضرت امام محمد تقي معروف به جواد الائمه عليه السلام، كه در هنگام شهادت پدر بزرگوارش حدود هفت ساله بود.

دوران كودكي وجواني:

حضرت دوران كودكي وجواني را در مدينه منوره كه مهبط وحي بود در كنار پدر بزرگوارش سپري نمود ومستقيما تحت مراقبت وتعليم وتربيت آن نازنين امام معصوم بود،

دانشمند لبناني احمد مغنيه، مي نويسد – امام هشتم عليه السلام 35 سال درحيات بابركت پدر بزرگوارش بااو بود، كه قسمت اعظم آن، دردوره هارون الرشيد بوده وپدر نازنين ومعصوم امام، درحبس هارون بود، گاهي درزندان بغداد، وگاهي در بصره عمر مباركش گذشت، دراين مدت حضرت امام رضا عليه السلام سربر زانوي غم نهاده بود ونمي توانست اظهار غم واندوه كند وبه كسي درد دل نمايد، يا اظهار حق نمايد.