چه کسی مؤمن واقعی است
27 بازدید
تاریخ ارائه : 9/14/2013 9:58:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

دلهاث، خادم امام رضا (عليه‌السلام) مي‌گويد: از حضرت رضا (عليه‌السلام) شنيدم كه فرمودند: مؤمن، مؤمن واقعي نخواهد بود مگر آنكه داراي سه خصلت باشد، سنتي از پروردگارش و سنتي از پيامبرش و سنتي از امام و ولي‌اش داشته باشد،‌ سنت پروردگارش عبارت است از راز داري، خداوند مي‌فرمايد: «داناي غيب اوست و هيچ كس را بر غيبتش آگاه نمي‌سازد. مگر رسولاني كه آنان را برگزيده است». سنت پيامبرش مدارا كردن با مردم است. خداوند پيامبر من را به مدارا كردن با مردم دستور داده و فرموده‌است: «با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذير و به نيكي‌ها دعوت نما و سنت ولي‌اش صبر و پايداري به هنگام گرفتاري و خسارت‌هاست.