اهمیت نماز از دیدگاه امام رضا (ع):
53 بازدید
تاریخ ارائه : 9/14/2013 10:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 امام رضا (ع) در مورد علت وجوب نماز مي‌فرمايد: اگر كسي بپرسد چرا نماز واجب شده‌است: در جواب گفته‌ مي‌شود: در نماز اقرار به مالكيت خداوند است، و اين صلاح و مصلحت عموم است، زيرا در آن رها كردن معبودان ديگر و پا زدن به همه آنها و ايستادن در پيشگاه خداوند جبار است با كمال كوچكي و اظهار ذلت نيازمندي خضوع و خشوع و اعتراف به بندگي و طلب بخشش از گناهان گذشته و پيشاني گذاشتن بر روي خاك هر روز و هر شب تا اينكه انسان هميشه به ياد خدا باشد و او را فراموش نكند،‌ و در پيشگاه خدا،‌ خاشع و ترسان و ذليل و طالب و مايل، افزوني دين و دنياي خود باشد،‌ به علاوه انزجار از گناه و تباهي كه در آن است. اين عمل در شبانه روز تكرار مي‌شود تا انسان خدا و خالق خود را فراموش نكند و به سركشي و طغيان دچار نشود و اينكه عبادت او را از ارتكاب گناه باز مي‌دار