دحو الارض چه روزی است؟
29 بازدید
تاریخ ارائه : 9/23/2013 10:33:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 دحو الارض را چنين معرفي مي کنند: روزي که زمين از زيرکعبه کشيده و گسترانيده شد. روزي است که خداوند با نظر به کره زمين به جهان خاکي حيات بخشيد.

از اين روز بخش هايي از کره زمين که سراسر آب بودشروع به خشک شدن نمود تا کم کم به شکل ربع مسکون امروزين در آيد. اولين نقطه اي که از زيرآب سر بيرون آورد همان مکان مقدس کعبه در بيت الحرام بود. اين واقعه نشان دهنده اهميت اين نقطه و مرکزيت آن براي همه عالميان است. در واقع دحوالارض روز شروع حيات بخشي خداوند به جهان خاکي است که توجه به آن در روايات و تعيين اعمال خاص همچون روزه، عبادت، دعا، غسل و اهتمام به آن از سوي معصومين (ع) نشانگر عنايت حق به اين روز بابرکت است.

به عبارت ديگر در روز دحوالارض رحمت خدا منتشر گرديد و از براي عبادت و اجتماع به ذکر خدا در اين روز اجر بسيار است.

به نظر برخي از مفسران آيه 30 سوره نازعات به همين واقعه اشاره دارد.

ذی القعده ماه حرام

ماه ذی القعده اولين ماه از ماه هاي حرام است . ماه هاي حرام زمان هايي هستند که جنگ در آن ها ممنوع بوده و احکام ويژه اي نيز از جهت شرعي و فقهي دارند.

اما استفاده اخلاقي و تربيتي که از اين حکم مي توان کرد اين است که ( اگر جنگ و نزاع ميان مردمان در اين ماه حرام شده است) حتما منازعه و محاربه با خداوند بايد بيشتر مورد نظر قرار بگيرد. لذا شايسته است انسان مومن در اين ماه بيشتر به فکر باشد تا انديشه و اعضاي او با گناه و معصيت به مخالفت با خدا برنخيزد.

مناسبت هاي ديگر اين روز

گذشته از واقعه دحوالارض، رويدادهاي ديگري نيز در اين روز رخ داده است که اهميت آن را دو چندان کرده است:

1- ميلاد حضرت ابراهيم (ع)

2- ميلاد حضرت مسيح(ع)

3- خروج رسول اکرم (ص) از مدينه به همراه هزاران حاجي به سوي مکه به قصد حجه الوداع.

در اين سفر وجود مقدس حضرت علي (ع) و حضرت زهرا(س) و نيز تمام همسران و بسياري از اصحاب پيامبر (ص) آن حضرت را همراهي مي کردند.

در روايتي آمده است که قائم(عج) در همين روز قيام خواهد کرد.

اعمال شب و روز دحو الارض

روزه: روز دحوالارض از چهارروزي است که در تمام سال به فضيلت روزه گرفتن، ممتاز است و در روايتي آمده است که روزه اش مانند روزه هفتاد سال است.

در روايت ديگري کفاره هفتاد سال است و هرکس اين روز را روزه بدارد و شبش را به عبادت به سر آورد، از براي او عبادت صدسال نوشته مي شود و هرچه در ميان آسمان و زمين وجود دارد براي وي استغفار مي کند.

نماز: در اين روز دو رکعت نماز وارد شده است در وقت چاشت و هررکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره والشمس بخواند و بعد از سلام نماز بخواند: لاحول و لاقوه الا بالله العلي العظيم. پس دعا کند و بخواند يا مقيل العثرات اقلني عثرتي يا مجيب الدعوات اجب دعوتي يا سامع الاصوات اسمع صوتي و ارحمني و تجاوز عن سيئاتي و ما عندي يا ذالجلال و الاکرام.

دعا:

خواندن دعاي اللهم واحي الکعبه و خالق الحبه و ... که شيخ در مصباح فرموده مستحب است.

زيارت حضرت امام رضا(ع) که بهترين و با فضيلت ترين عمل مستحبي اين روز است.

غسل

ذکر خداوند: معناي ذکر فقط گفتن الفاظ و اوراد و نام هاي خداوند نيست، بهترين نوع ذکر خدا به ياد خدا بودن و او را بر اعمال و گفتار و کردار خويش ناظر دانستن.