دحو الارض،گنجینه الطاف الهی
30 بازدید
تاریخ ارائه : 9/23/2013 10:35:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در روز بيست وپنجم ذي قعده سفره ديگري از فيوضات و برکات الهي گسترده مي شود و ميهمانان اين ضيافت نوراني، غرق در رحمت و لطف الهي از شميم بهشتي اين روز عطراگين شده و از چشمه سار معارف الهي سيراب مي گردند.

آري، روز بيست وپنجم ذي قعده روز خاص خداست، روزي که جلوه اي از عظمت ، قدرت و حکمت الهي نمايان مي شود و بر اساس آيه شريفه "والارض بعد ذلک دحاها" کره زمين از جرعه حيات نوشيد و با پيدايش مکان کعبه معظمه و بيت الله الحرام به خود باليد.

روز بيست وپنجم ذي قعده روز" دحوالارض" است و بهانه اي براي راز و نياز ، فرصتي براي عبوديت و خاکساري در برابر خداي بزرگ ، روزنه اي براي رحماني شدن و گنجينه اي بي کران از الطاف و عنايات الهي.

روزه گرفتن در اين روز معادل روزه هفتاد سال و کفاره هفتاد سال گناه است و در شب و روز آن فرشتگان الهي و هر آنچه در زمين و آسمان است براي توبه کنندگان استغفار مي کنند.

دحو الارض روزي است که در آن از خداي کعبه مي خواهيم ما را از خزائن بي کرانش و لطف و کرم بي پايانش بهره مند نموده و از آبشار بهشتي توبه و حسن عاقبت بي نصيبمان نفرمايد.

چه زيباست در اين روزگار وا نفسا که:

بود بازارگرم دين فروشي بر سر راهم

خداوندا من از اين گرمي بازار ميترسم

دست به دامن خداي بزرگ شويم و در روز دحو الارض که به تعبير امام رئوف علي بن موسي الرضا(ع) "نشرت فيه الرحمه" با توسل به آستان مصفاي ضامن آهو، سلطان قلب هاي عاشق ،امام رضا (ع) چنين زمزمه کنيم که :

خدايا، زمين را گستراندي، دانه را در لايه هاي تاريک زمين شکافتي ، مرارت را از دوش بندگانت بر گرفتي ، غم و اندوه را از دلها زدودي .

عزيزا، در اين روز بزرگ و پر فضيلت که نزد مومنان به امانت گذاشتي تو را به رحمت بي انتهايت سوگند مي دهم که به بنده صالحت محمد مصطفي (ص) و خاندانش(ع) درود بفرست و از گنجينه الطافت ، باراني بي پايان بر ما بباران و بر توبه اي خالص و بازگشتي نيکو به سوي خودت ياري‌مان کن.