خطاب امام علی(ع) به قاضی
55 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2013 5:57:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امام علي (ع) در خصوص اهميت و ارزش استقلال قضات خطاب به قاضي مي فرمايد : حق را درباره هرکس که لازم است چه نزديک و چه دور – خويش و بيگانه اجرا کن – به همه قضات ميفرمايد : بر شما باد عدل و داد درباره دوست و دشمن بر اهل قبله ستم مکن و اهل ذمه ظلم روا مدار .

امام به شريح قاضي : دستور داد

*در مجلس خود احدي را بر ديگران ترجيح مده و يکي را مسرور مساز

* اگر خشمناک شدي ، برخيز ، و هرگز در حاليکه عصباني و خشمناک هستي داوري مکن

امام در عهد نامه خود به محمدبن ابوبکر در حاليکه او را به مصر مي فرستد مي فرمايد : با همگان فروتن باش و با همه يکسان رفتار کن ، و بر آنان گشاده رو باش.