امام علی (ع) در خصوص زندانیان:
31 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2013 5:58:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امام نخستين کسي بود که خوراک و پوشاک تابستاني و زمستاني زندانيان را تأمين مي کرد – بدين ترتيب که کسي از آنان مال و ثروتي داشت از مال خودش مخارج او را دريافت مي کرد – و اگر کسي دارا نبود مخارج او را از بيت المال عمومي مي پرداخت.

امام در ساعتي معين به زندانيان اجازه خروج از حبس ميداد تا کسي از آنان بيست و چهار ساعته در زندان محدود نماند.