ازدواج، اهداف و انگیزه ها
35 بازدید
تاریخ ارائه : 10/7/2013 11:12:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

به بهانه اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع)و حضرت فاطمه زاهرا(س)وروز ازدواج

ازدواج، اهداف و انگيزه ها

هر چند در امر ازدواج و تشکيل خانواده نيازهاي عاطفي و رواني دخالت دارند اما ازدواج و تشکيل خانواده پيماني مقدس و الهي است که بين زن و شوهر و بر اساس فطرت خدايي صورت مي گيرد. اين مطلب در آيه 21 سوره روم بيان شده است:

" و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها و جعل بينکم موده و رحمه ان في ذلک لايات لقوم يتفکرون "

(و از نشانه هاي (لطف) او اينکه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در کنارشان آرامش بيابيد،و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد در اين نشانه هايي است براي گروهي که تفکر کنند.)

ازدواج مانع از بي بند و باري و هرج و مرج طلبي ها و همچنين آشفتگي هاي جنسي مي شود. پسران و دختران جوان را ملزم مي کند که در چارچوب قاعده و رعايت اصول و ضوابطي تن به حيات اجتماعي دهند و موجبات نسل شناخته شده و تربيت سرپرستي آنها را از اين طريق فراهم آورند و از پيدايش نسلي ناهنجار جلوگيري به عمل آورد. ازدواج موجب پديد آمدن دوستي هاي پر شور و مودت و صفاي بي نظير و صميمانه و بالاخره عشق است و نبايد بر اساس احساسات سطحي و زندگي زودگذر بنا نهاده شود.

اهداف ازدواج:

ازدواج اهداف و انگيزه هاي مختلفي دارد و نيازها و اهداف بسياري را تامين مي کند؛ مهمترين اهدافي که در ازدواج دنبال مي شود:

1-رسيدن به آرامشازدواج نقش مهمي در ايجاد سکون و آرامش دروني دارد، زيرا ازدواج نوعي نياز فطري است به همين جهت افراد مجرد آرامش کامل روحي و رواني ندارند و بهترين سخن همان آيه 21 سوره مبارکه روم است.

2-شکوفايي عواطف و احساسات: يکي از ثمره هاي پر بار ازدواج شکوفايي عواطف مي باشد ، در سايه اين پيمان مقدس و ملکوتي عواطف پاکي که در درون زن و مرد نهفته است شکفته مي شود و شکوفه باز مي کند. در سايه شکوفايي اين عواطف پاک است که مشکلات زندگي يک به يک آسان مي گردد و افراد مسائل زندگي را تحمل و به همديگر ايثار و محبت و اگر هم تصوري داشته باشند، گذشت مي کنند.

3-حفظ نوع و نسب: نسل بشر با ازدواج حفظ و استمرار پيدا مي کند؛ البته نه حفظ فيزيکي بدن بلکه حفظ استمرار پيوند عاطفي و رواني بشر نيز در ازدواج صورت مي گيرد و ديگر حفظ نسب است. اگر ازدواج صورت نگيرد نسب افراد از بين مي رود و مشکلات عظيمي ايجاد مي شود.

4-جلوگيري از انحرافات اخلاقي و بيماري ها: تحقيقات نشان مي دهد که ميزان بزهکاري در ميان افراد مجرد چندين برابر است ؛ انحرافات جنسي، مصرف مواد الکلي، اعتياد به مواد مخدر ، قتل ، دزدي ، انحرافات سياسي و حتي تصادفات رانندگي در ميان افراد مجرد چندين برابر متاهلين مي باشد. همچنين انواع بيماري هاي رواني مانند افسردگي و اضطراب در افراد مجرد بسيار بيشتر از متاهلين است.

5-رسيدن به تماميت شخصيت و تکميل و تکامل : همانطوري که اشاره شد ، ازدواج نوعي تکامل رواني و عاطفي است که شخصيت انسان را کامل مي کند. پسران و دختران جوان پس از دوران بلوغ و جواني ضمن آنکه در صدد رسيدن به استقلال فکري هستند براي جبران نواقص خود و تامين نيازهاي بيشمار خويش ، به سوي ازدواج سوق داده مي شوند. با گزينش همسري شايسته موجبات رشد و تکامل خويش را فراهم آورده و در سايه ازدواج خود را فردي کامل مي دانند. دختران وارد دنياي زنان و مادران و پسران وارد دنياي مردان و پدران مي شوند و اين امر به ويژه در زماني شکل مي گيرد که پيوند زناشويي همراه با معنويت بوده باشد و زن و شوهر در سايه آن احساس سکون و نزديکي به پروردگار مي کنند.

6-تعاون و همکاري: در سايه ازدواج ، روحيه تعاون و همکاري به اوج خود رسيده و زن و شوهر با همکاري يکديگر مشکلات را از سر راه بر مي دارند . در ازدواج چون دو نفر هدف مشترکي دارند بنابراين راحت تر به کمک يکديگر موانع را کنار گذاشته و در سايه عشق و محبت به يکديگر هر کس در جاي خود مي کوشد تا موانع را کنار بگذارد و زندگي را هر چه بيشتر شيرين کند.

7-پاسخ به نداي فطرت: ازدواج بر اساس فطرت خدايي و امر خداوند صورت مي گيرد و در حقيقت پاسخي درست و شرعي است که به نداي فطرت و غريزه داده مي شود. خداوند متعال انسان را آفريد و براي وصول به آرامش و تداوم و بقاي نسل و نوع بشر ، غريزه جنسي را در اندرون وجودش قرار داد که هدف از آن رحمت، مودت، گذشت، فداکاري، شکوفايي عواطف، سلامت جسم و روان، سلامت اجتماع و جامعه و همچنين بقاي نوع مي باشد.

و به طور کلي اهداف ديگري نيز از ازدواج وجود دارد که در اين نوشتار نمي گنجد ، لذا در مقطع فعلي سياست مهم و اصولي جمهوري اسلامي بايد در جهت تسهيل امر ازدواج باشد و اين بهترين راه مقابله با ناتوي فرهنگي است که مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بارها هشدار داده اند.