چهل نکته اخلاقی سبک زندگی نبوی در کلام ولایت(2)
285 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2014 10:36:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نکته یازدهم: حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله)«رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است، تشکیل حکومت داده است. تشکیل مراکز سیاست داده است.»(امام خمینی ره)

«پیامبر اسلام برای آن که ارزش ها و اخلاق اسلامی کاملا در جامعه جا بیفتد و با روح و عقاید و زندگی مردم مخلوط و ممزوج بشود. فضای زندگی را با ارزشهای اسلامی آغشته می کرد.»(مقام معظم رهبری)

نکته دوازدهم: تکلیف پیامبر (صلی الله علیه و آله)«به اندازه ای که برای پیغمبر اکرم گرفتاری پیش آمد، برای هیچ کس پیش نیامد ولی ایشان تا آخرایستادند و به تکلیفشان عمل کردند.»امام خمینی (ره)

نکته سیزدهم: فداکاری پیامبر (صلی الله علیه و آله)«اسلام آن قدر عزیزاست، آن قدر بزرگ است که پیغمبر اسلام و اهل بیت آن بزرگوار، هستی خودشان را، همه چیز خودشان را در راه اسلام فدا کردند.»امام خمینی (ره)

نکته چهاردهم: قیام پیامبر (صلی الله علیه و آله)«پیغمبر اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ از همین جمعیت پایین بود، از همین بین جمعیت پاشد و قیام کرد،اصحاب او از همین مردم پایین بودند، از این طبقه سوم بودند؛ آن طبقه بالا، مخالفین پیغمبر اکرم ـ صلی اللّه علیه و آله ـ بودند.»«قیام برای خداست که خاتم النبیین ـ صلی اللّه علیه وآله ـ را یک تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت ها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن، توحید و تقوا را گذاشت.»امام خمینی (ره)

نکته پانزدهم: آمرزش پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)پیغمبر اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ در عین حال که یک موجود الهی بود، به او نسبت می دهند که فرمود:«لیغان علی قلبی وانی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مرة.»«گاه دلم را کدورتی می پوشاند و من به راستی هر روز هفتاد بار از خداوند در خواست آمرزش می‌کنم.»همین معاشرت کردن بااشخاصی که ناباب بودند، موجب کدورت می‌شود.(امام خمینی ره)

«پیش پیامبر می آمدند و از یکدیگر بدگویی می کردند و چیزهایی را درباره یکدیگر می گفتند؛ گاهی راست و گاهی هم خلاف واقع؛ پیامبر اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ به مردم فرمودند:«هیچ کس درباره اصحابم به من چیزی نگوید دایما نزد من نیایید و از همدیگر بدگویی کنید. من مایلم وقتی که میان مردم ظاهر می شوم و به میان اصحاب خود می روم،"سلیم الصدر" باشم؛ یعنی با سینه صاف و پاک و بدون هیچ گونه سابقه وبدبینی به میان مسلمانها بروم.»(مقام معظم رهبری)

نکته شانزدهم: غصه پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«پیغمبر اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ این طور بوده است که حتی کفار را هم وقتی که ملاحظه می فرمود که این ها مسلم(مسلمان)نمی شوند، غصه می خورد بر آنها که چرا اینها باید مسلم نشوند وبعد به آن شقاوت ها و به آن عذاب ها برسند.»امام خمینی (ره)

نکته هفدهم: سیمای ظاهری پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«صورت ظاهر نبی اکرم صلی الله علیه وآله، و سایر مردم فرقی نداشتند و لهذا بعضی از اعراب غریب که به حضور مبارکش می رسیدند و آن حضرت با جمعی نشسته بودند، می پرسیدند: کدام یک پیغمبرهستید؟ آنچه پیامبر ـ صلی اللّه علیه وآله ـرا از غیر ممتاز می‌کند، روح بزرگ، قوی و لطیف آن سرور است نه جسم مبارک و بدن شریفش.»«هیکل مقدس و صورت جسمانی رسول اکرم، خاتم و نبی مکرم معظم ـ صلی الله علیه و آله ـ یکی از موجودات کوچک این عالم بود و روح مقدسش محیط به ملک وملکوت و واسطه ایجاد سماوات و أرضین بود.»امام خمینی (ره)

نکته هجدهم: محبت پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«آن بزرگوار(پیامبر) تا آنجا که حضور داشت و در سعه وجودش بود، نمی گذاشت که در جامعه اسلامی،مسلمانها ـ حتی در یک مورد ـ نسبت به کسی بغض و کینه و عداوت داشته باشند یعنی پیامبر ـ صلی اللّه علیه وآله ـ با حکمت و حلم خود، حقیقتا یک محیط شیرین و سالم وفضای آغشته به محبت را به وجود می آورد.»(مقام معظم رهبری)

«یکی از کارهای رسول الله ـ صلی اللّه علیه وآله ـ این بود که فضای جامعه را یک فضای مهربان و سرشار از مهر و محبت بسازد تا همه مردم در آن، نسبت به یکدیگر محبت بورزند و به چشم حسن ظن و خوشبینی به یکدیگر نگاه کنند؛ امروز هم تکلیف ما همین است.» (مقام معظم رهبری)

نکته نوزدهم: بعثت پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«روز بعثت رسول اکرم در سرتاسر دهر «من الأزل الی الأبد» روزی شریف تر از آن نیست، برای این که حادثه ای بزرگتر از این حادثه اتفاق نیفتاده. حوادث بسیار بزرگ در دنیا اتفاق افتاده است، بعثت انبیای بزرگ، انبیای اولوالعزم و بسیاری از حوادث بسیار بزرگ، لکن حادثه ای بزرگتر از بعثت رسول اکرم (واقع) نشده است و تصور هم ندارد که بشود.»«آن چیزی که ما درروز بعثت باید به آن توجه کنیم این است که بعثت رسول خدا ـ صلی اللّه علیه وآله ـبرای این است که راه رفع ظلم را به مردم بفهماند، راه اینکه مردم بتوانند با قدرت های بزرگ مقابله کنند را به مردم بفهماند، بعثت برای این است که اخلاق مردم را،نفوس مردم را، ارواح مردم را و اجسام مردم را، تمام اینها را از ظلمتها نجات بدهد.ظلمات را به کلی کنار بزند و به جای او نور بنشاند.»(امام خمینی ره)

نکته بیستم: نظافت پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«در عین معاشرت، او (پیامبر) در کمال نظافت و طهارت ظاهری و معنوی بود،که عبدالله بن عمر گفت: از او بخشنده تر و یاری کننده تر و شجاع تر و درخشان ترکسی را ندیدم. این، رفتار پیامبر با مردم بود. معاشرت انسانی، معاشرت حسن، معاشرت مانند خود مردم، بدون تکبر، بدون جبروت.»(مقام معظم رهبری)