چهل نکته اخلاقی سبک زندگی نبوی در کلام ولایت(3)
52 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2014 10:42:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نکته بیست و یکم: دین پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«پیغمبراکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ، ختم همه پیامبران است و کاملترین دین را عرضه کرده است بر بشر، قرآن را که به وسیله وحی بر او نازل شده است، عرضه کرده است.»(امام خمینی ره)

«اسلامی که رسول اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ و اولیای الهی برای آن جان دادند...اسلامی که به پایین دست های جامعه، قدرت و عزت و آقایی می دهد... اسلامی که زورگویان و قلدران وقدرتمندان ظالم را از سریر قدرت به زیر می کشد... آن اسلام مورد نظر ماست.»(مقام معظم رهبری)

نکته بیست و دوم: معارف پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«آن معارفی که به برکت بعثت رسول اکرم در عالم پخش شدـ کسانی که مطلع اند که این معارف چی است و تااندازه ای که ماها می توانیم ادراک بکنیم ـ می بینیم که از حد بشریت خارج است،اعجازی است فوق ادراک بشر.»(امام خمینی ره)

«رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله ـ نشانه حقیقی مؤمن را حفظ امانت ها و صدق لهجه و راستگویی معین فرمود.»(مقام معظم رهبری)

نکته بیست و سوم: رسالت پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«پیغمبر اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ وقتی که به رسالت مبعوث شد، و شروع به تبلیغ کرد، یک کودک هشت ساله(حضرت علی ـ علیه السلام ـ) و حضرت خدیجه ـ علیهاالسلام ـ به او ایمان آوردند، جزاین دو نفر کسی را نداشت و همه می دانند که چقدر آن حضرت را اذیت کردند و کارشکنی ها و مخالفت ها نمودند، لیکن مأیوس نشد و نفرمود کسی ندارم، ایستادگی کرد؛ و باقدرت روحی و عزمی قوی از، «هیچ» رسالت را به اینجا رسانید که امروز (سال ۱۳۴۸ هجری شمسی) هفتصد میلیون جمعیت تحت لوای او هستند.»امام خمینی (ره)

نکته بیست و چهارم: قرآن و شمشیر پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)پیغمبر بزرگ اسلام، با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر، شمشیر برای سرکوبی خیانتکاران و قرآن برای هدایت.»امام خمینی (ره)

نکته بیست و پنجم: آموزش و پرورش پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«اصل آمدن پیامبربرای "آموزش" و "پرورش" بوده است؛ آیات را تلاوت کند برایشان و تزکیه کند آنها را، آنها را تطهیر کند، نفوس را تطهیر کند، پرورش قبل از آموزش است، اگر هم قبل نباشد، همراه باید باشد و رتبه او مقدم است.»امام خمینی (ره)

نکته بیست و ششم: رنج پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«شما می دانید که هرچه پیغمبر اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ رنج کشید، که از همه هم بیشتر رنج کشید،برای تربیت مردم و برای نجات مظلومین از دست ظالمها بود.»امام خمینی (ره)

نکته بیست و هفتم: تبلیغ پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«در زمان پیغمبراکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ چه تهمتها و ناسزاها به ایشان می گفتند، ولی ایشان از تبلیغ دین اسلام دست بر نمی داشت.»امام خمینی (ره)

نکته بیست و هشتم: سیاست پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«رسول اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ که تاریخش را خوب می دانید، تنهایی مبعوث شد، سیزده سال نقشه کشید و ده سال جنگ کرد. نگفت که ما را چه به سیاست، اداره کرد مملکتی را، نگفت ماچه کار داریم.»امام خمینی (ره)

نکته بیست و نهم: قانون پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«رسول خدا ـصلی الله علیه وآله ـ که در رأس همه است، هیچ وقت یک مطلبی، یک حکمی، یک قانونی نداشته است(که)در مقابل قانون خدا(باشد)، مجری قانون خدا بوده است.»امام خمینی (ره)

نکته سی ام: تقوای پیامبر (صلی الله علیه و آله)«پیغمبر اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ برای این که اتقای ناس( با تقواترین مردم) بود، اکرم ناس (گرامیترین مردم) بود.»امام خمینی (ره)