چهل نکته اخلاقی سبک زندگی نبوی در کلام ولایت(4)
103 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2014 10:51:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نکته سی و یکم: ذات پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«ذات مقدس حق تعالی که غیب است و در عین حال ظاهر است، مستجمع همه کمالات به طور غیر متناهی است، در رسول اکرم متجلی است به تمام اسماء و صفات.»امام خمینی (ره)

نکته سی و دوم: ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله)«حضرت ابراهیم ـسلام الله علیه ـ ولیِّ وقت بود و ولیِّ است برای همه نسل ها، و رسول اکرم، ولیّ اعظم است و ولیّ است برای همه عالم و از راه این هاباید رسید به آنجا که بایدرسید.»امام خمینی (ره)

نکته سی و سوم: حالت پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«آن حالی که برای رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ دست می داده، برای أحدی از موجودات نبود،چنانچه در حدیث مشهور است: «لی مع الله حال لایسعه ملک مقرب و لانبی مرسل» (مرا باخدا حالتی است که هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسلی را توان آن نیست).»امام خمینی (ره)

نکته سی و چهارم: عبودیت پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«عبودیت مطلقه از اعلی مراتب کمال و أرفع مقامات انسانیت است که جز اکمل خلق الله، محمد ـ صلی اللّه علیه وآله ـ بالأصاله و دیگر اولیای اکمل، بالتبعیة، کسی دیگر را از آن نصیبی نیست و دیگران را پای عبودیت لنگ است.» (امام خمینی ره)

«خدای متعال در همه صحنه ها به یاد پیامبر بود، و رسول اکرم در همه صحنه ها از خدا استمداد کرد، ازخدا خواست و از غیر خدا نترسید و نهراسید؛ راز اصلی عبودیت پیامبر در مقابل خدااین است؛ هیچ قدرتی را در مقابل خدا به حساب نیاوردن، از او واهمه نکردن، راه خدارا به خاطر دیگران قطع نکردن.»(مقام معظم رهبری)

نکته سی و پنجم: خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«آن چیزی که انسان رابه ضیافتگاه خدا راه می دهد این است که غیر خدا را کنار بگذارد و این، برای هرکسی میسور نیست، برای افراد انگشت شماری که در رأس آنها رسول الله است، میسور بوده است.»(امام خمینی ره)«در روز عزت، در روزذلت، در روز سختی، در روز راحتی، در روزی که دشمن، انسان را محاصره کرده است، درروزی که دشمن با همه عظمت، خودش را بر چشم و وجود انسان تحمیل می‌کند، و در همه حالات، خدا را به یاد داشتن، خدا را فراموش نکردن، به خدا تکیه کردن، از خداخواستن؛ این، آن درس بزرگ پیامبر به ماست.» (مقام معظم رهبری)

نکته سی و ششم: دست پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«پیغمبر اکرم از باب این که دستش دستی بود که تخلف در تمام عمرش از کارهایی که خدا فرموده بود، نکرده بود، این دست، دست خدا می‌شود؛ بیعت، بیعت با خداست.»امام خمینی (ره)

نکته سی و هفتم: دلسوزی پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«خدای تعالی، رسول اکرم ـ صلی اللّه علیه وآله ـ را در آخر سوره "توبه" به این نحو معرفی فرموده: «لقد جائکم رسول من أنفُسکُم عزیز علیه ما عَنِتُّم حَریصٌ عَلیکُم بالمؤمنین رؤوفٌ رَحیم» [همانا رسولی از خودتان برایتان آمد که آنچه شما را به سختی می اندازد، بر او سخت دشوار است، بسیار هواخواه شما و بر مؤمنان دلسوز ومهربان است].»امام خمینی (ره)

نکته سی و هشتم: عشق پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«شاید لیلة القدربرای آن، صاحب قدر شده است که شب وصال نبی ختمی و لیله وصول عاشق حقیقی به محبوب خود است.»امام خمینی (ره)

نکته سی و نهم: شب قدر پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«تمام دایره وجود،یک شب قدر محمدی است، اگر قدر بدانی؛ و یک یوم القیامة احمدی است، اگر قیام به خدمت کنی.»امام خمینی (ره)

نکته چهلم: برکت پیامبر (صلی اللّه علیه وآله)«برکت وجود رسول اکرم برکتی است که در سرتاسر عالم، از اول خلق تا آخر، یک همچو موجود با برکت نیامده است و نخواهد آمد. اشرف موجودات و اکمل انسانها و بزرگترین مربی بشر این وجود مبارک است.»امام خمینی (ره)