سن سن عقیق ماندگار
57 بازدید
تاریخ ارائه : 2/20/2014 10:41:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

سن سن عقیق ماندگار

از قلاع منهدمه حدود كاشان يكي قلعه واقع در سن‌سن و يكي در دهنار است و اين دو محل موافق آثار و امارات باقيه حاليه با وصف آن كه همه عمارات و بيوتاتشان با خاك پست شده محل زراعت شده آنچه به نظر مي‌رسد از بنيان خانه‌ها و دكان‌ها و خانات و مساجد و غيره معلوم مي‌شود كه هر يك شهر يا قصبه بزرگ بوده و نظر به آن كه آن اوقات زمان ناامني و تاخت و تاراج بوده ولايات و قصباتي كه در معبر عام مثل سن‌سن و دهنار واقع بوده‌اند ناچار و لاعلاج قلعه محكم و حصين و مستحكم واجب بوده كه هنگام ضرورت گنجايش علوفه و آذوقه يك ساله و اهل آن آبادي را داشته باشد و لاشك چنين قلعه زياد رفيع و متين بايد باشد كه از آسيب تاخت و تاز و دست‌اندازان زمان كه في‌الواقع مردم ايران مانند حشرات و سباع آكل ماكول يكديگر بوده‌اند و از شر همديگر دمي نمي‌آسودند در امان باشد.

سن‌سن و حمله اشرف افغان

زماني كه اشرف افغان آهنگ تسخير ري و مازندران كرد چون به حوالي كاشان رسيد نظر به آن كه اهل دارالمؤمنين مدت‌ها در ظل تربيت امناي شريعت مقدسه و حاميان شيعه اثنا عشريه آرميده و از نقاب نقيه غير محجوب سير نموده بودند چنان كه بايد و شايد تمكين و اطاعت ايشان را نكردند لهذا حكم به انهدام و قتل و نهب و غارت شهر و رعيت و مال و منال اين حدود فرمود و چنان طغيان و تعدي نمود كه اثري از ابنيه و عمارات و اهالي و عورات بعضي محال باقي نگذاشت و من جمله محالي كه الي حال منهدم الآثار است سن‌سن و سارون و دهنار و تمام قلعه‌جات اطراف.

موقعيت فرهنگي

مساجد سن‌سن:

1- مسجد جامع2- مسجد محمد رسول‌الله (ص)3- مسجد المهدي4- مسجد حضرت ابوالفضل (ع) 5- مسجد شهدا6-مسجد امام حسن مجتبی (ع)7-مسجد امیرالمومنین(ع)

هيئات مذهبي سن‌سن:

1- هيئت حسيني (مركز هيئت حسيني حسينيه بزرگ سن‌سن مي‌باشد).

2- هيئت حضرت ابوالفضل (ع) «مركز هيئت ابوالفضل (ع) مسجد حضرت ابوالفضل (ع) مي‌باشد

مدارس سن‌سن:

روستاي سن‌سن داراي چهار باب مدرسه مي‌باشد.

1- مدرسه ابتدايي پسرانه شهيد رضا هاشمي

2- مدرسه ابتدايي دخترانه حافظ

3- مدرسه راهنمايي پسرانه شهيد شاهزاده ابراهيمي

4- مدرسه راهنمايي دخترانه سپهر