شهادت
40 بازدید
تاریخ ارائه : 2/27/2014 9:20:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

شهادت

پس از رحلت پيامبر مصيبت‌هاي گوناگوني قلب زهرا را مي‌فشرد و زندگي را براي او تلخ و غير قابل تحمل مي‌ساخت؛ از يك سو فقدان پيامبر براي او كه به پدر گرامي خويش عشق مي‌ورزيد و هرگز تحمل فراق و دوري او را نداشت بسيار دردناك بود.

و از سوي ديگر رفتار توطئه گران در غصب خلافت امير مؤمنان, سخت وجود مطهر زهرا را جسما و روحا آزرده ساخت.

همين مصيبت‌ها و رنج‌ها و نيز مصيبت‌هاي ديگري كه از ياد آن صرف نظر مي‌كنيم موجب آن است كه در تاريخ مي‌خوانيم زهرا پس از پيامبر همواره گريان و اندوهگين بود, هرگاه به زيارت قبر پدر مي‌رفت و بسيار مي‌گريست و گاه به مقابر شهدا مي‌رفت و زاري مي‌كرد و در خانه نيز جز گريه و عزاداري كار ديگري نداشت, و چون زاري آن گرامي مورد اعتراض دشمنان مدينه قرار مي‌ گرفت امير مؤمنان براي او در گورستان بقيع كلبه‌اي بنا كرد كه «بيت‌ الاحزان» ناميده شد و زهرا هر بامداد حسنين را برمي‌داشت و به آنجا مي‌رفت و در ميان قبرها تا شبانگاه مي‌گريست و چون شب فرا مي‌رسيد امير مؤمنان مي‌رفت و او را به خانه مي‌آورد, تا آنگاه كه بيمار شد و به بستر افتاد.

شدت اندوه زهرا در فراق پيامبر و آزردگي او چنان بود كه هر چيز نشاني از پيامبر داشت او را گريان مي‌ساخت و بي‌طاقت مي‌كرد:

«بلال» مؤذن پيامبر تصميم گرفته بود از آن بزرگوار براي ديگران اذان نگويد, يك روز زهرا فرمود دوست دارم صداي مؤذن پدرم را بشنوم, اين خبر به بلال رسيد و به احترام زهرا به اذان گفتن ايستاد؛ وقتي بانگ بلال به «الله اكبر, الله اكبر» برخاست زهرا نتوانست جلوي گريه خود را بگيرد؛ و چون بلال به «اشهد ان محمدا رسول‌الله» رسيد زهرا فريادي كشيد و بيهوش شد.

مردم به بلال گفتند: دست نگهدار كه دختر پيامبر از دنيا رفت, و گمان كردند آن گرامي فوت كرده است.

«بلال» اذان را قطع كرد و آن را ناتمام گذاشت, وقتي, زهرا به هوش آمد از بلال خواست اذان را تمام كند ولي او نپذيرفت و عرض كرد: اي سيده بانوان, من از اينكه بانگ اذان مرا بشنوي بر جان شما بيمناكم.

سرانجام اندوه طاقت فرساي زهرا و صدماتي كه بر آن گرامي وارد آوردند او را از پاي درآورد و رنجور و بيمار و بستري ساخت, و بالاخره در اثر همان صدمات در سيزدهم جمادي‌الاول و يا سوم جمادي‌الثانيه سال يازدهم هجري يعني هفتاد و پنج يا نود و پنج روز پس از رحلت رسول اكرم از دنيا رفت و با شهادت خود قلب‌هاي شيعيان خود را براي هميشه اندوهناك كرد.

تهیه و تنظیم :حسن بابایی