آئینه فاطمه (س(
23 بازدید
تاریخ ارائه : 3/2/2014 10:41:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

حمد و پاس بي كران ، خدايي را سزد كه از شرافت و كرامت و عزت و صبر و شكيبايي خود كالبد اين انسان تهي را غني ساخت و قله ي نشيني را به او آموخت و با سلام و صلوات و تحيت بر خاتم انبيا حضرت محمد صلي الله عليه و اله و خاندان پاكش . درنگاه به قله هاي رفيع ايمان و شجاعت و آزادگي، چشم ما به وارسته بانويي بزرگ مي افتد كه نامي آشنا دارد. او در فضل و كمال و فتوت و صبرحيا ، الگويي برجسته است . در اخلاص و تقوا و استقامت و پايداري ، نمونه است. نه تنها براي شيعيان بلكه براي همه آزاد انديشان عالم .

بانويي كه در تغيير مسير تاريخ بشريت ، نقشي اساسي و مهم ايفا كرد و مسير حيات بشر را به سوي حق هدايت ، تا سعادت و رستگاري هميشگي به آنان عطا نمايد .

عاشوراييان ، نام آن بانوي بزرگوار را همراه نام امام حسين عليه اسلام شنيده اندو مورخان او را نيز شخص يت دوم واقعه جانگداز كربلا ، و عنصري تاريخي دانسته و وي را در وصف فرياد گران بزرگ تاريخ بشري ثبت كرد ه اند.

شاعران، از صبر و تحمل بي مانندش اشعار سرودند و علماي اخلاق نيز از عفت و حجاب و متانتش و همچنين او را بانويي نمونه و داراي رسالت خون و پيام مي شناسدو با گذشت قرنها از اين ايثار و از خود گذشتگي كم ترين غباري بر سيماي نوراني اش نشسته ، بلكه روز به روز مقام و فضيلتش بر همگان آشكار مي شود .

آري نامش زينب عليها السلام است . دختر امير المومنين علي عليه السلام و چكيده و عصاره فاطمه ي زهرا عليها السلام . آن كه براي احقاي حق از تمام خوشي ها و تعلقات دنيوي خود گذشت تا به هدفي والاتر ،و مقصودي عظيم تر كه آن تقرب به ذات حضرت احديت مي باشد .

گرم ترين سلام ها و بهترين درودها برآن بانوي بزرگواري كه آئينه ي تمام نماي فاطمه عليها السلام است و با گفتار و كردار و منش خود بهترين الگو براي همه نسل هاي آينده شد.