گل عترت
52 بازدید
تاریخ ارائه : 3/2/2014 10:43:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

شخصيت والاي حضرت زينب كبري (س) را مي توان به گلي كمياب و خوش رنگ و بو تشبيه كرد كه همه زيبايي و طراوتش را به آب و هواي محيط، بشر و مناسب باغباني دلسوز و مهربان مديون است .
براي شناخت چنين گلي بايد بذر خاك بستر و همه ي عواملي را كه در شكل يري آن موثر بوده اند مورد مطالعه و موشكافي قرار دارد و يقيناً گل وجود آن ايثار گر دشت كربلا از اين قاعده مستثني نيست. او در خانواده ايي پا به عرصه وجود گذاشت كه عترت النبي و يادگار گرانبهاي رسول خدا و مظهر مهر و رافت و پاكي و عدالت بوده عفت و تقوا را از مادر گرانقدرش ((فاطمه)) و شجاعت و سخنوري و راست كرداري را از پدر بي بديلش علي بن ابي طالب به ارث برد وبا چنين ويژگي عمده‌اي در واقعه ي خونين كربلا پرچمدار نهضتي شد كه هنوز پس از قرنها، شور و لوله ي آن پابرجاست و هر چه زمان مي گذرد اهميت اين نهضت پر خروش و نقش تعيين كننده زينب كبري در ماندگاري آن روشن تر و آشكارتر مي شود .