زینب کبری (س)در آیینه‌ی القاب
43 بازدید
تاریخ ارائه : 3/2/2014 11:24:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

غير از نام كه مشخص كننده ي هر فرد از ديگران است ،صفات و ويژيگي هاي اخلاقي و علمي اشخاص نيز آنان را از ديگران متمايز مي كند و به خاطر آن خصوصيات بر آنها ((لقب)) نهاده مي شود و با آن لقبها ،آنان را صدا مي زنند و يا از آن ها ياد مي كنند. وقتي به القاب زيبايي حضرت زينب عليه‌السلام مي نگريم .آنها را همچون آيينه مي يابيم كه هر كدام جلوهاي از روح زيبا و فضايل و شجاعت آن بانوي بزرگوار را نشان مي دهد . اينك به چند نمونه از آنان القاب اشاره مي كنيم :
1-عالم غير معلمه : دانايي بدون معلم.
2-فهمه غير مفهمه : فهميده اي بدون آموزگار
3-نايبه الزهرا : جانشين و نماينده ي حضرت زهرا عليها السلام.
4-عقيله النساء : بانوي خردمند در ميان زنان
5-سيده العقائل : بانوي، بانوان خردمند
6-سلاله الولايه : عصاره، خلاصه و چكيده ي ولايت
7-صديقه الصغري : راستگوي كوچك.
8-الموثقه : بانوي مورد اطمينان.    
9-الفاضله : بانوي با فضيلت.
10-بطله كربلا : قهرمان كربلا.
11-عظيمه بلواها : بانويي كه امتحانش بس بزرگ بود.
12-الباكيه : بانوي گريان.
13-امينه الله : امانت دار الهي.
14-آيه من آيات الله : نشاني از نشانه هاي خداوند.
15-مظلومه وحيده : ستمديده‌ي بي كس.
16-باب حطه الخطايا : دروازه‌ي آمرزش گناهان.
17-قره عين المرتضي : نورچشم اميرالمومنين علي (ع)
18-الكامله : بانوي كامل و داراي كمال.
19-قرينه النوايب : همدم و همراه با ناگواري ها.
20-ربيبه الفضل : پرورش يافته‌ي خاندان فضيلت.
فاطمه، عارفه، عقيه بني هاشم، عقيله، عقيله طالبين، عابده‌ي آل علي كه مهمترين آن ها زينب كبري است.
   
كينه هاي حضرت زينب (س(
حضرت زينب(س) داراي كنيه هاي همچون : ام الحسن، ام الكثوم، ام عبدالله،
ام المصائب، ام الرزايا، ام النوائب و . . . بودند.