12 شاخصه مدیریت جهادی(6)
60 بازدید
تاریخ ارائه : 3/25/2014 5:58:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

6- همت مضاعف

همت مضاعف بستري است كه موفقيت‌هاي ديگر نيز از آن حاصل مي شود. يكي از عوامل موثر در موفقيت سازمان های جهادی كه به عنوان الگو مطرح گشت همت والاي جهادگران است. همت مضاعف باعث خود باوري مي شود،سازمانها و افرادي كه خود را باور نداشته باشند ديگران نيز آنها را باور نخواهند نمود. خودباوري از اعتماد به نفس سرچشمه مي‌گيرد و اعتماد به نفس نيز چيزي جز تكيه بر همت والا نيست.

*امام علی(علیه السلام)

1. الشَّرفُ بِالهِمَم العَالِیه لابِالرمَمِ البَالِیه- شرافت به همت های بلنداست نه به استخوان های پوسیده.)نهج‌البلاغه(

*امام علی(علیه السلام)

2. اقصِر هِمَّتَک عَلی مَا یلزمُک و لا تخُض فِیما لایعنِیکهمّت - خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری و آنچه را به کار ت نمی آید پی گیری مکن.)نهج‌البلاغه(

*امام علی(علیه السلام)

3. إنَّ سَمتَ هِمَّتکَ لإصلاحِ النّاس فَابدَء بِنَفسِک، فَإن تُعاطِیک صلاح غَیرِک و أنتَ فاسِدٌ أکبَر العَیب

اگر همت والای اصلاح مردم را در سرداری، از خودت آغاز کن، زیرا پرداختن تو به اصلاح دیگران، در حالی که خود فاسد باشی بزرگترین عیب است.)نهج‌البلاغه(

*امام علی (علیه السلام)

4. قَدرُ الرَّجُلِ على قَدرِهِمَّتِهِ- اندازه هر کس به اندازه همت او است) . منتخب میزان الحکمة، 314(

*امام على (علیه‏السلام)

5. الکَرَمُ نَتیجَةُ عُلُوِّ الهِمَّه - کَرَم داشتن، زاییده بلندى همّت است.)غرر الحکم، 1477(

*حضرت علی (علیه السلام)

6. کَفى بِالمَرءِ غَفلَةً أن یَصرِفَ هِمَّتَهُ فیما لا یَعنیهِ - غفلت آدمى را همین بس که همّتش را در آنچه به کارش نمى‏آید، صرف کند.)نهج‌البلاغه(

*حضرت علی (علیه السلام)

7. کُن بَعیدَالهِمَمِ إذا طَلَبتَ، کَریمَ الظَّفَرِ إذا غَلَبتَ -هرگاه در پى‏چیزى هستى، بلندْ همّت باش و آن‏گاه که چیره شدى، در پیروزى کریم باش.)نهج‌البلاغه(

*امام حسن (علیه السلام)

8. لامُرُوَّة لِمَن لاهِمَّة لَه-کسی که همت ندارد مروت ندارد.)بحار الانوار، ج 8 ، ص 111(