فاطمه حورای انسیه
44 بازدید
تاریخ ارائه : 3/26/2014 5:28:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بر روی گستره خاک، خانه ای از جنس بهشت، میعادگاه مولودی گردید تا اعجاز خالق هستی بخش در پیکره زنی از جنس آسمان متجلی شود و شراره ای باشد بر تمام پندارهای باطل و عقاید موهومی که هویت زن را با خاک نادانی زنده به گور می نمودند و ایمان خویش را به پای تراشه دَست هایشان قربانی می ساختند. دختری از نسل خورشید که خدای رحمان او را کوثرش می خواند، در دامان پرمهر پیامبر توحید بالندگی یافت تا سلسله ای از ایمان را در خانه ولایت ایجاد نماید و روح زن را به اوج تعالی برساند؛ آن جا که رضایت خداوند در رضای او، و غضبش در خشم اوست. حضرت زهرا علیهاالسلام ، نمونه بندگی خاص خدا بود، به گونه ای که حیات خویش را در آینه پیروی از امر خداوند متعال می دید. نمازها و دعاهای متعددی که از حضرت زهرا علیهاالسلام روایت گردیده، خود نمودی است بر زندگی حق مدارانه و سراسر بندگی آن بانوی یگانه. از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت شده:)هر زمان که زهرا در محراب عبادت به پیشگاه خداوند جل جلاله می ایستد، نور زهرا برای فرشتگان آسمان می تابد، آن گونه که نور ستارگان برای زمینیان روشن است، و خداوند عز وجل به فرشتگان خطاب می کند ای فرشتگان من! بنگرید به سرور کنیزانم زهرا، که چگونه در پیشگاه من ایستاده و بند بند اعضایش از ترس می لرزد و با جان و دل به عبادت من روی آورده است(.فاطمه زهرا علیهاالسلام می خواهد که بانوان امتش، چون فرشته، پاک و آزاده باشند؛ نه به سان بَردگان در اسارتِ نفس و شیطان. او می خواهد که زنان جهان، قدر گوهر وجودی خود را بشناسند و آن را با تمام قوا پاس دارند. از آموزش های فرهنگی و سازنده ای که دُخت فرزانه پیامبر بدان بسیار بها می داد، رعایت شرف و حفظ هویت و کرامت زن از راه پوشش شایسته بود تا ایشان بتوانند در عینِ حفظ شئونات اسلامی، به شایستگی های خویش در جامعه دست یابند. نقل است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در برابر انبوهی از مسلمانان این سوال را طرح کرد که به نظر شما بهترین چیز برای زن چیست؟ اصحاب از پاسخ این سؤال درماندند. در این میان امیرمؤمنان به خانه رفت و این سؤال را از حضرت زهرا علیهاالسلام نمود. ایشان فرمود: )بهترین چیز برای زن این است که مردان بیگانه او را نبینند و آنان نیز او را نبینند.

تهیه و تنظیم :حسن بابایی