فاطمه همسر ولایت
35 بازدید
تاریخ ارائه : 3/26/2014 5:34:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

حضرت زهرا علیهاالسلام نماد خوب همسرداری است؛ زیرا همواره در استحکام پیوند مشترک خویش با حضرت علی علیه السلام اهتمام می ورزید و در تمامی مراحل زندگی، به عنوان یار و مددکار همسر خود به شمار می رفت. روزی پیامبر صلی الله علیه و آله از حضرت علی علیه السلام پرسید: زهرا را چگونه یافتی؟ امام پاسخ داد: فاطمه، خوب یاوری برای اطاعت الهی است.فاطمه علیهاالسلام با جایگاه حساس و خطیر شوهرش آشنا بود و به خوبی می دانست که علی علیه السلام در محیط بیرون، با چه مشکلاتی روبه روست. ازاین رو کوشش او، ایجاد محیطی آرام و با صفا درخانه بود. فاطمه علیهاالسلام نه تنها سخنی که موجب پریشانی همسر خود بشود بر زبان نمی آورد، بلکه هر آن چه می گفت وانجام می داد، در راه مصالح عالی همسر فداکار و دلاورش بود. بر این اساس است که حضرت علی علیه السلام ، زندگی خویش را با فاطمه علیهاالسلام این گونه توصیف می کند: )فاطمه هیچ گاه از من نرنجید و او نیز هرگز من را نرنجاند. او را به هیچ کاری مجبور نکردم و او نیز مرا آزرده نساخت. درهیچ امری قدمی برخلاف میل باطنی من برنداشت و هرگاه به رخسارش می نگریستم، تمام غصه هایم برطرف می شد و دردهایم را فراموش می نمودم(.یکی از جلوه های زندگی مشترک حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام ، تقسیم مطلوب وظایف و مسئولیت های زندگی بود. آن ها در ابتدای زندگی زناشویی، از پیامبر تقاضا کردند کارها را میان آن دو قسمت کند. رسول خدا نیز کارهای خانه را به فاطمه سپرد و مسئولیت های خارج از منزل را به علی علیه السلام واگذار کرد. بعد از این بود که زهرا بارها اظهار خشنودی می کرد و رضایت خود را از آن ابراز می داشت. بی تردید این تقسیم بندی پیامبر، بر مبنای ساختار روحی و جسمی، و نیز مصلحت اجتماعی آن ها بود. ادب و احترام زن به همسر خود ، اقتضا مي ‏كند كه نه تنها از طرح و بزرگ جلوه دادن كمبود هاي خانه، خودداري كند بلكه در حد امكان كاستي ها را ناديده گرفته، آنها را كوچك شمارد. هنگامي كه اظهار ناراحتي، نتيجه ‏اي جز رنجش شوهر ندارد، زن نبايد كلامي در اين رابطه با او بگويد. ايثار و محبت، اقتضا مي ‏كند كه او خود به ترتيبي كه مي‏ داند آنها را جبران كرده و زحمت مضاعف را بر شوهر خود، تحميل نكند.روزي فاطمه (س) به حضور پدرش رسيد، در حالي كه آثار ضعف و گرسنگي از چهره زهرا (س) نمايان بود. رسول خدا (ص) وقتي اين حالت رامشاهده كرد، دست هايش را به سوي آسمان، بلند نموده و گفت:خدايا گرسنگي فرزندم را به سيري تبديل كن و وضع او را سامان بده.پيامبر اكرم (ص) بدون اينكه زهرا (س) سخني به او بگويد، از ضعف و گرسنگي او باخبر مي ‏شود كه اين خود، يكي ديگر از نمونه‏ هاي پاي‏بندي به اساس و اسرار خانواده است.

تهیه و تنظیم:حسن بابایی