مقام مادر از نگاه وحی
44 بازدید
تاریخ ارائه : 4/19/2014 7:53:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

مفهوم مادر در قرآن از جایگاه خاصی برخوردار است خداوند در آیه بیست و سوم سوره اسراء می‌فرماید.اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما و قل لهما قولاً کریمااگر یکی از آن دو یا هر دو (پدر و مادر) در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آن‌ها حتی «اف» مگو و به آن‌ها پرخاش مکن و با آن‌ها سخنی شایسته بگوی.و در بخش دیگر می‌فرماید: ما سفارش کردیم به انسان که احسان را نسبت به پدر و مادر فراموش نکند «و وصینا الانسان بوالدیه احساناً»1 و در جای دیگر احسان به پدر و مادر را در کنار عبادت حق یاد می‌کند.... ان اشکر لی ولوالدیک 2 شکرگزار من و پدر و مادرت باش.در این آیه که از تعبیرات عجیب قرآن است و در هیچ جای قرآن، همانندی برای آن سراغ نداریم بر حق مادر تأکید بسیار شده است. خداوند ابتدا به شکر سفارش می‌کند سپس بلافاصله به سپاس از والدین. جالب این است که در این جمله شکر والدین را حتی از شکر خداوند جدا نمی‌کند بلکه امر به شکر خدا و شکر والدین را با یک فعل ذکر کرده است که این نیز بیش از پیش اهمیت حق والدین را نشان می‌دهد.به تفسیر حضرت آیت‌الله جوادی آملی این سخن حضرت حق تذکر یک وظیفه زنان نیست، بلکه بیان حق‌شناسانه و تشکر از زن به عنوان مادر است. این تشکر اختصاصی حضرت حق از زن در برابر مرد نشان از تکریم مادربودن و بزرگی منزلت وی در بارگاه اقدس الهی است. 3خدای متعال در کتاب آسمانی‌اش، قرآن کریم در چهار مورد احسان و اکرام والدین را بلافاصله بعد از توحید و عبادت خود ذکر کرده است که این نشان دهنده تأکید بر وجوب احترام و احسان به والدین و بزرگ‌داشت مقام آنان است.«ما انسان را سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. خاصه مادر زیرا مادر (بار وجود) او را به سختی حمل کرده و به سختی فرو نهاده است» و 6 سوره آل عمران می‌فرمود.هوالذی یصورکم فی‌الارحام کیف دریشاء و آیه 32 سوره مریم می‌فرماید «و برابوالدتی و لم یجعلنی جباراشقیا» مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است.