مقام مادر از زبان پیامبر(ص)
79 بازدید
تاریخ ارائه : 4/19/2014 7:58:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

پيامبر گرامي اسلام(ص) مي‌فرمايد: بهشت زير پاي مادران است. 4 و در جاي ديگر مي‌فرمايد: هنگامي كه زن باردار مي‌شود همانند روزه‌دار شب زنده‌دار است كه با جان و مال خود، در راه خدا جهاد مي‌كند.5 از رسول خدا(ص) سؤال شد حق مادر چيست فرمود: هيهات كه بتواني حق او را ادا كني. در اين راستا امام زين‌العابدين(ع) هم اوج سخن را بيان كرد؛ آنگاه كه از او پرسيده شد شما كه خوش رفتارترين انسان‌ها با مادر هستيد چرا با او يكجا غذا نمي‌خوريد؟ فرمود:

مي‌ترسم بر سر سفره چشم مادرم به چيزي از خوردني بيفتد و به آن تمايل پيدا كند و من ندانسته پيش از او آن را بخورم.6

در حديث ديگري آمده است؛ اگر در حال خواندن نماز مستحبي بودي و پدر يا مادرت تو را صدا كردند، پاسخ مادر را بده، اما پاسخ پدر را پس از نماز بده. مضمون اين حديث تأكيد بر ميزان اهميت حقوق پدر و مادر است.7

مردي خدمت رسول خدا(ص) آمد و عرض كرد. اي رسول خدا، مادري بداخلاق دارم، پيامبر(ص) تا اين جمله را شنيد برافروخت و فرمود: آيا موقعي هم كه مادر به تو باردار بود، باز بداخلاق بود؟ و آن زمان كه به تو شير مي‌داد آن وقت هم بداخلاق بوده مرد گفت: اگر من او را بر دوش بگيرم و به حج خانه خدا ببرم مي‌توانم حق او را ادا كنم. حضرت فرمود هرگز حتي يك درد او را نمي‌تواني جبران كني.8

مردي به رسول اكرم(ص) عرض كرد: يا رسول‌الله! به چه كسي نيكويي كنم؟ پيامبر (ص) سه مرتبه فرمود: به مادرت و در مرتبه چهارم فرمود به پدرت.

امام باقر(ع) در پايان حديث فرمود: براي همين است كه دو سوم ارزش‌ها و بحث اختصاص به مادر دارد و يك سوم از آن پدر.

علامه مجلسي با استدلال به اين خبر كه 3 ربع سه چهارم نيكويي بايد براي مادر باشد و يك ربع يك چهارم آن براي پدر در كتاب «زبده القانيف» مي‌نويسد. در حديث وارد شده است اگر كسي يك عمر دنيا با يك پا در خدمت مادر بايستد از عهده يك بار شيردادن مادر برنمي‌آيد.

حضرت موسي(ع) به خداوند گفت: مرا وصيت و نصيحت كن. خداي متعال گفت تو را درباره مادرت توصيه مي‌كنم. امام رضا(ع) در فقه الرضا فرموده است:

بدان كه حق مادر، واجب‌ترين و لازم‌ترين حقوق است چرا كه. مادر بار سنگين فرزند را تحمل مي‌كند، آنگاه كه هيچ كس چنين باري را بر دوش نمي‌كشيد و با چشم و گوش و تمام وجود از فرزند با شادماني پاسداري مي‌كند و كودك را با همه مشكلاتي كه كسي طاقت آن را ندارد. نگهداري مي‌كند. مادر با خشنودي گرسنه مي‌ماند تا فرزندش سير باشد. و تشنگي مي‌كشد تا او سيرآب شود. خود برهنه مي‌ماند كه فرزند پوشيده باشد، او را در سايه قرار مي‌دهد و خود آفتاب را تحمل مي‌كند.

از اميرالمؤمنين علي (ع) نقل شده كه فرمودند: نيكي به پدر و مادر بزرگترين واجب است و پيامبراكرم(ص) فرمود: خوشنودي خدا در خوشنودي پدر و مادر است و غضب او در غضب پدر و مادر.

در حديثي آمده است: به رسول خدا(ص) گفته شد: اي رسول خدا: حق مادر چيست؟ فرمود «هيهات هيهات اگر به اندازه ريگ بيابان ودانه قطرات باران روزهاي دنيا فرزند در خدمت مادر باشد معادل يك روز كه مادر او را در شكم خود تحمل كرده، نيست.9

و در حديثي ديگر: يا رسول‌الله آيا زحمات و حقوق مادر را مي‌توان جبران كرد؟ فرمودند: هرگز حتي جبران يك ناله از ناله‌هايي را كه موقع زايمان از فرط رنج و فشار درد مي‌نمود نكرده‌اي.10