رد پای مادر در زندگی فرزند
43 بازدید
تاریخ ارائه : 4/19/2014 8:08:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

1-مادر موسي(ع) از زنان با ايمان بني‌اسرائيل بود. او به مقامي رسيد كه مادر موسي كليم‌الله باشد و خداوند او را به تشريف وحي مفتخر گرداند. «و اوحينا الي ام موسي ان ارضعيه»11 اين مادر زماني كه ترسيد مبادا تولد فرزندش فاش گردد. با الهام پروردگار او را در صندوق جاي داد و شبانگاه به امواج نيل سپرد.

«فاذا خفت عليه فالقيه في‌اليم»12 و هنگامي كه بر او ترسيدي وي را در درياي (نيل) بيفكن و نترس! محزون نباش ما او را به تو باز مي‌گردانيم.خداوند به مادر موسي مژده مي‌دهد كه ما اين پسر تو را از پيغمبران قرار خواهيم داد «انا رادوه اليك و جاعلوه من المرسلين»13

2-مادر مريم براي فرزندش از خداوند تقاضاي پناهندگي كرد و مي‌خواست تا مريم در پناه خدا باشد. خداوند نيز به او پناهندگي داد و او را پذيرفت. وقتي مريم(ع) به دنيا آمد مادرش گفت: خدايا من اين دختر را و ذريه او را به تو سپردم و در پناه تو قرار دادم.

« اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم»14 كسي كه در پناه خدا باشد شيطان بر او تسلط پيدا نمي‌كند. خدا هم به نيكي و وجه حسن قبول كرد و او را پذيرفت «فتقبلها ربها بقبول حسن و...» 15 نتيجه پناه خواستن از خداوند در كنار محراب است كه مستجاب مي‌شود و فرزندش مي‌گويد: اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً»

3-اويس قرني شترباني مي‌كرد و از اجرت آن مخارج مادر خود را مي‌داد يك روز از مادر اجازه خواست كه براي زيارت پيغمبر(ص) به مدينه رود. مادرش گفت اجازه مي‌دهم، به شرط آن كه بيش از نصف روز در مدينه توقف نكني. اويس حركت كرد. وقتي به خانه پيامبر(ص) رسيد ايشان تشريف نداشتند. اويس به خاطر قولي كه به مادرش داده بود به ناچار زمان كوتاهي در مدينه توقف كرد و پيغمبر را نديد و به يمن مراجعت نمود. چون حضرت به خانه بازگشت فرمود نسيم بهشت از جانب يمن و قرن مي‌وزد چه بسيار مشتاقم به ديدارت اويس قرني. 16

4-وقتي مادر والامقام مرحوم شيخ مرتضي انصاري(ره) آن نابغه علم و عمل از دار دنيا مي‌رود، مرحوم شيخ به بالين مادر زانو مي‌زند و زار زار گريه مي‌كند يكي از فضلاء عرض كرد: سزاوار نيست به بالين پيرزني اين طور اشك بريزيد! شيخ سر برداشت و فرمود: گويا شما هنوز به عظمت مقام مادر واقف نيستيد. مرا تربيت صحيح و زحمات فراوان اين مادر، شيخ مرتضي انصاري كرد. سنگ بناي وجود مرا اين مادر با دست تواناي خويش بنا كرد. تربيت اوليه اين مادر زمينه را براي رسيدن به اين مقام شامخ علمي و عملي فراهم كرد.17