سوم ماه رجب المرجب سالروز شهادت امام علی النقی الهادی(ع)
37 بازدید
تاریخ ارائه : 5/3/2014 10:29:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) درباره امام هادي(عليه السلام) مي فرمايند:
در نبرد بين امام هادى (عليه‏السّلام) و خلفايى كه در زمان ايشان بودند، آن كس كه ظاهراً و باطناً پيروز شد، حضرت هادى (عليه‏السّلام) بود؛ اين بايد در همه ‏ى بيانات و اظهارات ما مورد نظر باشد.
در زمان امامت آن بزرگوار شش خليفه، يكى پس از ديگرى، آمدند و به درك واصل شدند. آخرين نفر آنها، «معتز» بود - همان‏طور كه ايشان فرمودند - كه حضرت را شهيد كرد و خودش هم به فاصله‏ى كوتاهى مُرد. اين خلفا غالباً با ذلت مردند؛ يكى به ‏دست پسرش كشته شد، ديگرى به دست برادرزاده ‏اش و به همين ترتيب بنى‏ عباس تارومار شدند؛ به عكسِ ... شيعه در دوران حضرت هادى و حضرت عسگرى (عليهماالسّلام) و در آن شدت عمل روزبه‏ روز وسعت پيدا كرده؛ قوى‏ تر شد.