چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (2)
35 بازدید
تاریخ ارائه : 5/24/2014 9:53:00 AM
موضوع: مدیریت

1-اَرْسَلَهُ بِالدّینِ الْمَشْهُورِ( نهج البلاغه، خطبه 2. ):فرستاد خدا او را با دین و شرع معروف، یعنى معروف به صدق و حق.از دیدگاه قرآن کریم اصل دین و حقیقت اسلام شناخت حق تعالی و دوری از هر گونه شرک است که محور اصلی تبلیغ همه پیامبران الهی(صلی الله و علیه و آله) را تشکیل می دهد. اسلام در لغت به معنی تسلیم شدن و پذیرفتن است. در فرهنگ قرآنی، اسلام دین توحیدی است. در قرآن مجید درباره ی ابراهیم خلیل(ع)آمده است: «ما کان ابراهیم یهودیاً و لا نصرانیاً و لکن کان حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین»(ال عمران/۶۷) و در آیه دیگری از زبان آن حضرت آمده است: «انی وجهت وجهی للذی فطرالسموات و الارض حنیفاً مسلما و ما أنا من المشرکین.»«انعام/۷۹)از این آیات و برخی آیات دیگر، چنین فهمیده می شود که اصل دین الهی، شناخت حق تعالی و اعتقاد به یکتایی حضرت حق و دوری از هر گونه شرک می باشد و این شناخت است که محور اصلی تبلیغ همه انبیای الهی بوده است. در بعضی آیات، کلمه اسلام ظاهراً بر دین و آیینی اطلاق شده است که از جانب حق تعالی و به وسیله حضرت ختمی مرتبت، محمدبن عبدالله(ص) به جهانیان ابلاغ شده است؛ همانگونه که حق تعالی می فرماید: «ان الدین عند الله الاسلام»(۳)(آل عمران/۱۹)؛ «من یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخره من الخاسرین»(آل عمران /۸۵) و نیز پس از واقعه غدیر خم، خطاب به امت اسلامی فرموده است: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً.»(مائده/۳) که پس از گذشت اندک زمانی از ظهور اسلام، کلمه «اسلام» به صورت حقیقت شرعیه، بدون قرینه به همین معنی به کار می رفت.