چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (5)
23 بازدید
تاریخ ارائه : 5/24/2014 10:01:00 AM
موضوع: مدیریت

4-وَالنُّورِ السّاطِعِ( نهج البلاغه، خطبه 2. ):

با نور مرتفع «من كنت مولاه فهذا على مولاه»

« الامامه البدر المنیر و السراج الزاهر و النور الساطع» امام، ماه درخشنده و چراغ پرتو افکن و روشنایی تابنده است.امام، در اوج نورافشانی و درخشش همچون، ماه شب چهارده، پر فروغ و نورانی می تابد و در حد اعلای زیبایی است. چراغ درخشانی است که نور آن همواره در حال تابش است، که امام رضا (ع) در ضمن دعای عصر جمعه، با تعبیر « مصابیح الدجی» یعنی چراغ هایی در تاریکی از آن یاد می کنند.

امام آن نور درخشانى است كه در رفيع ترين و بالاترين افق عالم قرار گرفته است تا با نور خود ما سوى الله را روشن كند. آن قدر حقيقت امام بالا و بالا است كه مى تواند ماسوى الله را روشن كند بنابراين در مورد معرفت امام بايد افق ديد و شعاع انديشه را وسيع كرد