چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (6)
55 بازدید
تاریخ ارائه : 5/24/2014 10:03:00 AM
موضوع: مدیریت

5-وَ الضِّیاءِ اللامِعِ( نهج البلاغه، خطبه 2.):با ضیاء و درخشنده ى ائمه ى هدى ضیاء به معنای روشنایی است و لامع اسم فاعل از لمعان به معنای روشن شدن و درخشیدن است. پس الضیاء اللامع به معنای آن است که قرآن دارای شعاعی روشنگر است.امام على "ع" در توصیفى زیبا و دلنشین خاندان رسول الله "ص" را به تناسب مسئولیت و تعهدى که در ارتباط با هدایت خلق، از سوى آفریدگار جهان به ایشان واگذار شده، عترت پیامبر خدا را به ستارگان آسمان حیات مانند کرده و مى فرماید:الا ان مثل آل محمد "ص" کمثل نجوم السماء:اذا خوى نجم طلع نجم، فکانکم قد تکاملت من الله فیکم الصنائع و اراکم ما کنتم تاملون. [ نهج البلاغه فیض، خطبه 99. ]'آگاه باشید که خاندان محمد "ص" ستارگان آسمان را مانند، هرگاه یکى از آنها غروب کند، ستاره ى دیگرى در افق حیات طلوع مى کند. گویا مى بینم که "در سایه ى پیروى از خاندان رسول الله" نعمتهاى خدا بر شما تمام شد و به آنچه آرزومندید، دست یافته اید'.