چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (10)
25 بازدید
تاریخ ارائه : 5/23/2014 12:45:00 PM
موضوع: مدیریت

9-وَ تَحْذیراً بِالآیاتِ( نهج البلاغه، خطبه 2. ):

از براى ترسانيدن به بينات منافقين باتهدید به مجازاتهاى اخروى.

قرآن کریم می فرماید: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا؛ روزی که هر کس آنچه از کار نیک یا زشت انجام داده است حاضر می بیند، آرزو می کند که کاش بین او و بین کار زشتش مسافت درازی فاصله می بود» (آل عمران/ 30). در جای دیگر می فرماید: «و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم ربک احدا؛ آنچه را که انجام داده اند حاضر می یابند و پروردگار تو به احدی ستم نمی کند» (کهف /49).

مضمون آیات بسیاری از قرآن کریم است که می فرماید روز قیامت خدا به شما خبر می دهد که شما چه می گردید، یعنی شما اکنون خبر ندارید که چه کار می کنید، روز رستاخیز از کار خویش با خبر می شوید و کردار خود را خواهید شناخت.